Projektas įgyvendintas: 2010 m.

Projekto vadovė: Daiva Kibildienė, el. p. mokymai@kvb.lt

Trumpas projekto pristatymas: Siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką kultūros paveldo objektų skaitmeninimą bibliotekose, parengtas ir išdėstytas 32 val. mokymo kursas bibliotekininkams „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“.

Projektą dalinai finansavo:

lrkm

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 1-1.1-SADM-06-K-01-047 pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 12 d. SutartĮ pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Projekto trukmė – 2009 m. rugpjūčio 12 d. – 2011 m. rugpjūčio 12 d.

Projektą Įgyvendina partneriai:

    
 1. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – pagrindinis partneris, atsakingas užprojekto Įgyvendinimą;
 2.   
 3. šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
 4.   
 5. Kauno apskrities viešoji biblioteka;
 6.   
 7. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės –Bitės viešoji biblioteka;
 8.   
 9. Klaipėdos apskrities I. Simonaityttės viešoji biblioteka;
 10.   
 11. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka.
Projekto tikslas – pagerinti bibliotekų teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tobulinant apskričių bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus.

Projekto tikslinė grupė – 398 bibliotekų darbuotojai (iš jų 99 Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojai).

Numatomi mokymai: Bibliotekos darbo veiklos apskaita, statistika ir analizė; Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės; Užsienio bibliotekų veiklos patirtis. Lietuvos ir užsienio bibliotekininkystės naujienos, mainai; Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę; Specializuotas mokymas meno temomis; Renginių, parodų organizavimas. Viešas kalbėjimas; LIBIS administravimas: savybės ir ypatumai, naujovės; Katalogavimas: UNIMARC dalykinimo kompetencijos bei fondo komplektavimo ypatumai; Dokumentų rengimo, tvarkymo, konservavimo naujienos ir fondų apsauga; Klientų aptarnavimas bibliotekoje; Bibliotekos Įvaizdžio kūrimas; Tyrimai ryšių su visuomene srityje; Informacinių paslaugų plėtra, naujų technologijų taikymas; Strateginis valdymas ir planavimas; Viešieji pirkimai; Projektų valdymas, finansavimo šaltiniai; Vadovavimo psichologija; Personalo valdymas ir motyvacija; Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė ir kt.

Projektą „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje koordinuoja Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė (dainab@kvb.lt).

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Įrengtose viešose interneto prieigose teikiamos nemokamos gyventojų mokymo paslaugos: konsultavimas, individualus mokymas ir mokymas grupėse kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių, elektroninių paslaugų naudojimo(si) klausimais.

2011 m. mokymai grupėse

 

Data, vietaLaikas, val.Mokymo pavadinimasRegistracija
2011 m. sausio 10-13 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 17-20 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 24-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. sausio 31-vasario 4 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2007, MS Excel 2007 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas Grupė suformuota
2011 m. vasario 7 - 11 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2007, MS Excel 2007 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas Grupė suformuota
2011 m. vasario 14,15,17,18 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m. vasario 24 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
14 - 15 Pristatymas „2011 m. prenumeruojamos duomenų bazės Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje: naujovės, pasikeitimai“ Nebūtina.
Tel. pasiteiravimui:
(8 37) 32 42 54
2011 m. balandžio 4 -7 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. balandžio 11- 15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 MS Word 2010, MS Excel 2010 pagrindai, Tinklaraščių ir Facebook kūrimas. Grupė suformuota
2011 m. balandžio 12- 21 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. gegužės 23 - 27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis. Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 12-15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pradinis lygis) Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 19-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Darbas kompiuteriu ir internetu (pradinis lygis) Grupė suformuota
2011 m. rugsėjo 19-23 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pažengusiųjų lygis) Grupė suformuota
2011 m. spalio 11 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
13 - 16 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Grupė suformuota
2011 m. spalio 11, 13 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
13 - 16 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Grupė suformuota
2011 m.  spalio 17-20 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota
2011 m.  spalio 24-27 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
11 - 14.30 Išmokime  dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė  suformuota
2011 m. lapkričio 2, 11, 14, 18, 21 d. Mokymo centras (Radastų g. 2, 314  kamb.) 11 - 14.30 Darbas kompiuteriu ir internetu (pažengusiųjų lygis Grupė  suformuota
2011 m. lapkričio 25 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
9 - 12 Kuriu elektroninĮ nuotraukų albumą (programa Picasa) Tel. (8 37) 32 44 50 arba el. paštu gina@kvb.lt
2011 m. lapkričio 7 - 15 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)
17 - 19 Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis Grupė suformuota

2011 m. lapkričio 28 - gruodžio 1 d.
Mokymo centras (Radastų g. 2, 314 kamb.)

11 - 14.30

Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis

Grupė suformuota

Lapkričio 15 d. 10 val.
Kauno apskrities viešoji biblioteka (K. Donelaičio g. 8, salė)


Kauno apskrities viešosios bibliotekos 60-ojo jubiliejaus proga vyko konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link“. Konferencijos tikslas – suburti skaitmeninimo specialistus bendrai diskusijai apie kultūros paveldo skaitmeninimo plėtrą, perspektyvas ir sklaidos galimybes.

Konferencijos metu buvo dalijamasi kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi Lietuvos atminties institucijose, diskutuojama apie naujas technologijas pristatant skaitmeninĮ turinĮ plačiajai auditorijai ir jo integraciją Į Europos skaitmeninę erdvę.

Konferencijos pranešimai:

Dr. Regina Varnienė-Janssen, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
„Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS) - skaitmeninis paveldo turinys bei elektroninės paslaugos Lietuvai ir Europai

Dr. Zinaida Manžuch, Vilniaus universitetas
Skaitmenintas paveldas plačiajai auditorijai: saityno 2.0 technologijų galimybės

Rima Cicėnienė, dr. Daiva Narbutienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Dokumentų skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: patirtis, pamokos, perspektyvos

Tatjana Timčenko, Vilniaus universiteto biblioteka
Dokumentų parengimo skaitmeninimui modeliai

Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir jo veikla

Jurga Bardauskienė, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Kultūros paveldas I. Simonaitytės bibliotekoje: situacija ir problemos

Dalia Giniuvienė, Liucija Grušaitė-Kačerauskienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Kaunistikos informacijos skaitmeninimas: retrospektyva ir perspektyva

Angelė Mikelinskaitė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondo duomenų bazė www.miltinis.lt: rezultatai ir sklaida

Zita Tiukšienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Vilnijos kraštotyra virtualioje erdvėje

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 37) 32 42 44 arba el. paštu dalia@kvb.lt

Akimirkos iš konferencijos:

 

 

 

Daugiau fotografijų rasite galerijoje.

Konferencijos organizatoriai:Partneris: Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.