2019 m. lapkričio 7 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) ir Centrinės projektų valdymo agentūros.

Įgyvendinant projektą numatytas esamų KAVB paslaugų kokybės gerinimas ir naujų paslaugų kūrimas, siekiant pritaikyti biblioteką kaip informacijos centrą prie besikeičiančių visuomenės ir atskirų tikslinių grupių poreikių.

Įgyvendinus projekte suplanuotą veiklą, pagerės KAVB aptarnavimas dokumentais (skaitymas vietoje), interneto prieiga, viešosios interneto prieigos teikimas, bevielis internetas. Bus organizuojami renginiai, parodos, edukacijos. Be to, bus sudarytos sąlygos perkelti KAVB vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas iš K. Donelaičio g. 8 esančio pastato į Radastų g. 2 esantį pastatą bei papildomai įrengti nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui skirtas patalpas. Papildomai bus teikiama nauja medijų meno studijos paslauga.

Sutarties vertė – 10 647 695,31 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.