Teminis gegužės mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

 

Religija

 2 Trimakas, Kęstutis A. Žmogaus aukščiausi skrydžiai: religinių išgyvenimų psichologija. – Kaunas, 1996. – 239 p.  3 Trimakas, Kęstutis. Ieškančiojo pėdsakai: evangeliniai mąstymai. – Kaunas, 1999. – 267 p.

 

Ekonomika

 4 Mikroekonomika: [ vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams ]. – Kaunas, 1997. – 291 p.    

 

Grožinė literatūra

 6 Baliukonytė, Onė. Bokštai: eilėraščiai. – Vilnius, 1996. – 126 p.  7 Broniaus Krivicko raštai. – Vilnius, 1999. – 575 p.
 9 McEwan, Ian. Amsterdamas: romanas. – Vilnius, 2000. – 167 p.  10 Šmaikščioji rezistentė Aldona Liobytė: publicistika, laiškai, atsiminimai.– Vilnius, 1995. – 326 p.
 11 Metai su Pauliumi : atsiminimai apie Paulių Širvį. - Vilnius, 2007. - 391 p. : iliustr.  12 Daujotytė-Pakerienė, Viktorija Salomėja Nėris : fragmento poetika. - Vilnius, 2004. – 239 p.
 13 Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. - Vilnius, 1996. - 425 p.  14 Bradūnas, Kazys Lietuviškoji trilogija. - Vilnius, 1994. – 143 p.
 15 Lukšys, Motiejus Naujakuriai : romanas. - Vilnius, 1998. - 415 p.  16 Bobrovskis, Johanas Lietuviški fortepijonai : romanas. - Vilnius, 1968. – 163 p.
 17 Baltrušienė, Antanina Kelionė į niekur ir atgal : atsiminimai. - Kaunas, 1993. - 158 p. : iliustr.  18 Ehrhardt, Ute Geroms mergaitėms dangus, blogoms - viskas : kodėl nereikia būti geroms. - Vilnius, 1998. - 189 p.. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos).
 19 Lagerliof, Selma Kristaus legendos : [novelės ] - Vilnius, 1997. - 182 p.  20 Jakštas, Jonas Metų laiptais : eilėraščiai. - Vilnius, 1969. - 116 p. : iliustr.
 21 Diu Morjė, Dafnė Rebeka : romanas. - Vilnius, 1994. – 268 p.  22 Sjūzan, Žaklina Kiekvieną naktį, Džozefina! : romanas. - [Vilnius], [2006]. – 397 p.
 23 Makol Smitas, Aleksanderis Pirmoji moterų seklių agentūra : romanas. - Vilnius, [2005]. - 253 p.  24 Matusevičiūtė, Ona Amžinasis Lietuvos vainikas : [istorinė apysaka]. - Vilnius, 2003. – 391 p.

 

 Kalbotyra. Literatūros mokslas

 25 Zinkevičius, Zigmas. Prie lituanistikos židinio. – Vilnius, 1999. – 519 p.    

  

  Istorija

 26 Liekis, Algimantas. Lietuvos sienų raida: istorinė apžvalga nuo seniausių laikų iki šių dienų. T.1. – Vilnius, 1997. – 542 p.  27 1941 m. Birželio sukilimas: dokumentų rinkinys. – Vilnius, 2000. – 379 p.
 28 Anušauskas, Arvydas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas. 1940 – 1958 metais. – Vilnius, 1996. – 494 p.  29 Politinės partijos Lietuvoje: atgimimas ir veikla. – Kaunas, 1996. – 293 p.
 30 Striužas, Valdas. 1941 metų sukilimas Rytų – Pietų Lietuvoje. – Vilnius, 2006. – 427 p.  31 Rimantienė, Rimutė. Lietuva iki Kristaus. – Vilnius, 1995. – 199 p.
 32 Vokietaitis, Algirdas. Raštai. – Kaunas, 2003. – 566 p.  33 Kraševskis, Juzefas Ignacas Vytauto Lietuva : ist. pasakojimas. - Vilnius, 1994. – 253 p.
 34 Jučas, Mečislovas  Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos. – Kaunas, 1970. - 92 p. : iliustr.    

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.