Projekto trukmė: 2018 m. sausis–gruodis

Projekto koordinatorės: Ieva Gumuliauskaitė (LNB), Enrika Kromerova (KAVB)

Projekto partneriai: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu stiprinamos Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projekto trukmė: 2018 06 01–2019 08 31

Projekto vadovė: Ieva Birmantaitė, el. p. i.birmantaite@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 25

Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendinant projektą klausos negalią turintiems vaikams, vaizdo įrašų archyvas internete https://kvb.lt/lt/vaikams/virtualus-produktai bus papildytas 10 naujų pasakų. Turintieji klausos negalią jau ankstyvoje vaikystėje skatinami domėtis pasakomis, skaityti, lavinama jų vaizduotė.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

VšĮ „Bernardinai.lt“

Projekto trukmė: 2018 07 02–2018 11 12

Projekto vadovė: Inga Vijaikytė, el. p. i.vijaikyte@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Trumpas projekto pristatymas. Projektas pristato Kauno Sąjūdžio maištininko ir signataro Algirdo Patacko kūrybą, pažiūras, pogrindžio leidybą, sovietinės knygnešystės ir visuomenės švietimo ypatumus. 

Projektą finansuoja:

vyr kanceliarija logo   Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

100 logo

Projekto trukmė: 2018 08 01–2018 11 12

Projekto vadovė: Agnė Norkutė, el. p. a.norkute@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto partneriai: Kauno regiono bibliotekininkų draugija

Trumpas projekto pristatymas. Ekspozicija „Kvepiančių knygų salonas: tarpukario literatūra“ – tai intriguojantis, žaismingas, skaityti, diskutuoti ir kvapų aspektu pažinti tarpukario literatūrą raginantis kultūros produktas. Ekspozicijoje – 15 įdomiausių, kvapus ryškiausiai iliustruojančių tarpukario knygų bei 15 jose aprašomų kvapų. Paroda bus pristatoma Kauno regiono bibliotekose.

Projektą dalinai finansuoja:

vyr kanceliarija logo   Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

100 logo

Tyrimo tikslas - įvertinti Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų (toliau - bibliotekininkų) aktyvumo ir sveikatos situaciją, bei gautais duomenimis pagrįsti projekto, skirto Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybai, veiklas.

Tyrimo metodas - internetinė apklausa.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2018 gegužė

Tyrimo vykdytojai Tyrimą iniciavo ir prisidėjo rengiant metodiką KAVB projektų valdymo grupės vadovė Aistė Megelinskienė ir projektų vadovė Agnė Baronienė, tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Tyrimo duomenų apibendrinimas:

 1. Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojai juda per mažai ir per daug laiko praleidžia sėdėdami- 68% bibliotekininkų sėdi 7 ir daugiau valandų per dieną, 76 proc. bibliotekininkų  prie kompiuterio praleidžia 70-100 proc. viso savo darbo laiko, tik šeštadalis bibliotekininkų darbo metu reguliariai daro pertraukėles per kurias pasimankština, pajuda, padaro pratimų akims, didžioji dalis bibliotekininkų tokias pertraukėlės daro nereguliariai, tačiau net trečdalis tokių pertraukėlių nedaro visai.
 2. Didžioji dalis bibliotekininkų gyvena gana pasyvų, aktyvumo stokojantį gyvenimo būdą - 44% bibliotekininkų neskiria arba skiria mažiau nei 1 val. aktyviai veiklai per dieną, 43% bibliotekininkų aktyviai veiklai skiria  3 ir daugiau kartų per savaitę, tačiau 57% juda tik 1-2 kartus per savaitę
 3. 75% bibliotekininkų mityba normali, bet galėtų būti geresnė, o 19% bibliotekininkų mityba nesveika ir nesubalansuota, 32% bibliotekininkų kasdien arba dažnai praleidžia vieną iš dienos valgių, 26% bibliotekininkų dažnai valgydami dirba prie kompiuterio, žiūri TV ar skaito, 54% taip daro kartais. Net 73% bibliotekininkų kartais ir dažnai jaučia silpnumą dėl nepakankamos ar nepilnavertiškos mitybos
 4. 69% bibliotekininkų jaučia sveikatos sutrikimų, kuriuos gali sieti su darbo specifika. Dažniausi skausmai ar sveikatos sutrikimai tarp bibliotekininkų yra: suprastėjęs regėjimas, akių, nugaros, kaklo, sprando skausmai, lėtinis nuovargis.
 5. 74% bibliotekininkų pageidautų sveikatinimo programos darbe.

Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų aktyvumo ir sveikatos vertinimas (infografikas)

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno regiono  savivaldybių viešosiose bibliotekose (toliau Kauno SVB) teikiamų el. paslaugų esamą situaciją, plėtros ir tobulinimo perspektyvas.  Šis tyrimas yra taikomojo pobūdžio ir jo metu surinkti duomenys yra naudojami rašant bendrus KAVB ir Kauno regiono SVB projektus, kuriant mokymų ir edukacijų programas.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo tikslinė grupė ir imtis: apklausta 13 Kauno regiono  savivaldybių viešųjų  bibliotekų  ir 1 Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojas.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2018 metų vasario - kovo mėnesiai.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimą iniciavo ir prisidėjo rengiant metodiką KAVB Elektroninių paslaugų plėtros grupės vadovė Gina Poškienė ir vyresnioji metodininkė Raminta Tarnauskaitė, tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Pagrindinės tyrimo išvados:

 • Tyrimo rezultatai rodo, kad rečiausiai paplitusios el. paslaugos Kauno regiono viešosiose bibliotekose yra: nuotoliniai mokymo kursai (tiesioginės transliacijos, virtualios platformos) ir vartotojų atsiliepimų el. forma.
 • 10 Kauno SVB paskutinį kartą savo internetinę svetainę atnaujino iki 2014 metų, likusios 4 bibliotekos tai padarė 2016 -2018 metų laikotarpiu. Tikėtina, kad didžiojoje dalyje (10) Kauno regiono bibliotekų reikėtų peržiūri ir atnaujinti internetines svetaines.
 • Apie pusė Kauno SVB savo internetinėse svetainėse neturi  šių funkcijų ar galimybių:  (1) svetainės versijos užsienio kalba (-omis), (2) renginių kalendoriaus, skilties, skirtos vaikams ir jaunimui, (3)  prenumeruojamų periodinių leidinių sąrašo su aktyviomis nuorodomis į juos,  (4) naujienlaiškio, (6) 5-ių bibliotekų internetinėse svetainėse nėra pritaikymo neįgaliesiems funkcijos/galimybės.
 • Didžioji dalis Kauno regiono SVB savo internetinės svetainės statistikos stebėsenai naudoja analytics.google.com  sistemą.
 • 2012 - 2017 metų laikotarpiu didžiojoje dalyje Kauno regiono SVB (46 proc., 6-iose bibliotekose) internetinių svetainių virtualių apsilankymų skaičiaus tendencija išlieka daugiau mažiau panaši, 31 proc. (4-iose bibliotekose) bibliotekų apsilankymų skaičius auga, 15 proc. bibliotekų (2-ose bibliotekose) jis mažėja. Viena biblioteka pažymėjo, kad pastebimas augantis socialinio tinklo Facebook lankomumas
 • Populiariausias socialinis tinklas Kauno regiono SVB yra Facebook – jį turi ir naudoja savo komunikacijai su vartotojais visos Kauno regiono SVB. Pusė Kauno regiono SVB taip pat naudoja Youtube, trečdalis – Instagram ir apie ketvirtadalis Skype. LinkedIn ir Twitter socialinių tinklų nenaudoja nei viena Kauno regiono SVB.
 • Kauno regione 2 bibliotekos turi savo tinklaraščius.
 • Kauno regione 11 bibliotekų per 10-ies metų laikotarpį turi sukurtų virtualių parodų.
 • Video filmukus bibliotekos viešinimui ir informacijos sklaidai kuria 9 iš 13 Kauno regiono bibliotekos. 12 iš 13 Kauno SVB naudojasi nuotraukų  redagavimo ir maketavimo programomis.
 • Dauguma Kauno regiono SVB turi tokius įrenginius kaip planšetiniais kompiuteriai, foto įranga, TV ekranas. Video įrangą turi apie pusė Kauno regiono SVB (6 bibliotekos). Tokius įrenginius kaip 3 D spausdintuvus, interaktyvias lentas, virtualios realybės akinius, specializuotus įrenginius pritaikyti negalią turintiems asmenims turi tik pavienės Kauno regiono viešosios bibliotekos. Apklausos duomenys rodo, kad didžioji dalis bibliotekų (10) turi 1 - 5 planšetinius kompiuterius, skirtus vartotojams . Tik 3 bibliotekos  turi 11 ir daugiau tokių kompiuterių
 • Didžioji dalis (11) bibliotekų organizuoja edukacijas su planšetėmis ir kompiuteriais savo vartotojams.Pačios populiariausios edukacijos su planšetėmis ir kompiuteriais yra organizuojamos dizaino/piešimo ir virtualių žaidimų srityse - jas organizuoja maždaug pusė Kauno regiono SVB (6 bibliotekos). Apie trečdalis bibliotekų (4 - 3 bibliotekos) organizuoja robotikos, programavimo ir maketavimo, kiek mažiau nei penktadalis (2 bibliotekos) – video ir mutiplikacijų kūrimo bei kitokio pobūdžio edukacijas. Nei viena biblioteka neorganizuoja edukacijų muzikos kūrimo srityje.
 • 12 Kauno SVB bibliotekų pageidautų, kad edukacijas jų vartotojams pravestų KAVB darbuotojai bei norėtų IKT mokymų/konsultacijų savo darbuotojams. Pačios aktualiausios mokymų sritys susijusios su IKT yra : (1) maketavimas, infografikų kūrimas (83 proc.), (2) video kūrimas (75 proc.), (3) IKT žinių (58 proc.), (4) multiplikacijos kūrimas (58 proc.), (5) interneto svetainės apsilankymų statistika (50 proc.).
 • Kauno regiono SVB labiausiai pageidauja, kad mokymus vestų išoriniai lektoriai, vidutiniškai pageidauja, kad mokymus vestų KAVB specialistai, mažiausiai pageidauja, kad mokymus vestų kitų bibliotekų specialistai. Labiausiai pageidaujama mokymų forma yra mokymai, kurių metų atvykstama į konkrečią biblioteką, mažiausiai pageidaujama mokymų forma yra vaizdo konferencija.
 • Remiantis 13 - os Kauno regiono SVB ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistų nuomone duomenų bazės pagal naudingumą (naudojimo dažnumą) pasiskirsto taip: (1) Pati naudingiausia yra laikoma INFOLEX. Praktika su integruota teisės aktų paieška. (2) Antroje vietoje pagal naudingumą atsiduria EBSCO Publishing duomenų bazė. (3) Trečioje vietoje -  Vyturys.lt elektroninė biblioteka. Tiesa reikėtų pažymėti, kad apie trečdalis bibliotekų negalėjo įvertinti šios DB naudingumo. (4) Mažiausiai naudinga  pagal pasirinktą naudojimo dažnumo kriterijų laikoma NAXOS Music Library duomenų bazė.

Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis bibliotekų specialistų mano, kad greičiausiai jų lankytojai yra pakankamai informuoti apie DB naudojimo galimybes bibliotekose – tokios nuomonės yra pusė klausimyną pildžiusių Kauno regiono SVB ir KAVB darbuotojų.  5 darbuotojai (38 proc.) yra tikri, kad jų lankytojai yra pakankamai informuoti apie DB naudojimo galimybes bibliotekose.  Tik dvejų bibliotekų (14 proc.)  specialistai teigė, kad jų lankytojai greičiausiai arba tikrai nėra pakankamai informuoti apie galimybes jų bibliotekose naudotis DB. Dažniausiai bibliotekų darbuotojai savo vartotojus supažindina su galimybėmis naudotis DB asmeninių konsultacijų metu ir paskelbdami bendro pobūdžio informaciją apie DB savo internetinėse svetainėse. Šiuos du informavimo  būdus naudoja visos bibliotekos.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.