Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno regiono viešųjų bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei bendradarbiavimo galimybes kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tikslinė grupė – Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos (jų darbuotojai). Apklausoje dalyvavo visų (13) regiono bibliotekų atstovai.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 m. vasaris - lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė, tyrimo rezultatų priemonių planą parengė  KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Remiantis tyrimu buvo išskirtos pagrindinės sritys, kuriose Kauno regiono bibliotekos susiduria su tam tikromis problemomis ir iš jų kylančiais poreikiai. Šios sritys yra:

  • Projektinė veikla.
  • Suaugusių neformalus švietimas.
  • Komunikacija ir marketingas.
  • Bendradarbiavimas su KAVB.
  • Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis.

Remiantis šia analize buvo parengtas priemonių planas, pagal kurį yra organizuojama tolimesnė KAVB bendradarbiavimo su Kauno regiono bibliotekomis veikla.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorės Angelikos Viets padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorė Angelika Viets, 2017 m. lapkričio 27 d.

TV3 padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, 2017 m.

Kauno apskrities viešajai bibliotekai įteiktas pažymėjimas, kad ji atitinka ĮSA (įmonių socialinio atsakingumo) reikalavimus negalios srityje. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, 2017 m. spalio 23 d.

Lietuvos aklųjų bibliotekos padėka Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos vyr. bibliotekininkei Birutei Ališauskaitei. Lietuvos aklųjų biblioteka, 2017 m. spalio 17 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suteikė Geriausio 2016 m. jaunojo bibliotekininko vardą Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovei Editai Urbonavičienei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vadovei Aistei Stankevičei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka Periodikos skyriaus vedėjai Redai Puzerauskienei. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 2017 m. balandžio 24 d.

VšĮ „Frageta“ padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. VšĮ „Frageta“ direktorė, 2017 m. balandžio mėn.

Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka Kauno apskrities viešosios bibliotekos vadovams ir darbuotojams. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2017 m.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorei Astai Naudžiūnienei. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, 2017 m. sausio 6 d.

LEIDINIAI

atkurtai Lt 100 mazasLeidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“

Kaip tarpukario metu buvo minimos įvairios šventės? Rudenį pasirodysiantis leidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“ ne tik atsakys į šį klausimą, bet ir paskatins domėtis šalies istorija, sustiprins žmonių pilietiškumo jausmą. Knygoje patraukliai pristatoma tarpukario Lietuvos valstybinės, kariuomenės, kalendorinės dainų, bažnytinės, jaunimo, įvairių organizacijų ir kitos šventės bei iškilmės. Gausią ikonografinę medžiagą, papildo ir pagyvina citatos iš to meto spaudos.

 
PARODOS

atkurtai Lt 100 mazasInteraktyvi paroda-instaliacija „Kelyje LT“
Moderni, interaktyvi paroda-instaliacija „Kelyje LT“ pasakoja Šimtmečio kelionių ir keliautojų istorijas. Tai priminimas, kokių neeilinių asmenybių būta Lietuvoje, kaip norėta pažinti pasaulį tuomet, kai mūsų valstybė žengė pirmuosius žingsnius ir į kokius išskirtinius žygius lietuviai leidžiasi šiandien.
Atidarymas – rugsėjo 28 d. 18 val. IV a. fojė

 
atkurtai Lt 100 mazasKvepiančių knygų salonas
Bibliotekoje skaitomiausių lietuvių autorių knygų ekspozicija. 
Data ir vieta: Radastų g. 2, III a. fojė.
 
VIRTUALIOS PARODOS
 
atkurtai Lt 100 mazas„Lietuvos valstybingumo ženklai Kaune 1918–1940 m.“
Paroda skirta besidomintiems Lietuvos valstybingumo, Kauno miesto istorija. Joje sužinosite, kuriuose laikinosios sostinės pastatuose įsikūrė svarbiausios valstybės institucijos, kokie paminklai buvo pastatyti didžiausią auką valstybei atidavusiems didvyriams, pamatysite istorinių nacionalinio masto renginių akimirkas. Kviečiame atrasti Lietuvos valstybingumo ženklus Kaune!
 
atkurtai Lt 100 mazas„Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant“
Paroda apie Vasario 16-osios Akto signatarus ir jų išleistas knygas, saugomas Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde.
 

atkurtai Lt 100 mazas„Iškiliausi laikinosios sostinės žurnalistai“

Parodos tikslas – atkreipti dėmesį į laikinojoje sostinėje dirbusių ir visuomenės kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavusių žurnalistų, redaktorių darbų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje.
 
atkurtai Lt 100 mazas„100 metų muzikos!“
Kas įvyko per 100 metų Lietuvos muzikos pasaulyje? Lankytojų dėmesiui įdomiausi muzikiniai reiškiniai, istoriniai faktai, nutikimai, kompozitorių ir atlikėjų mintys apie kūrybą, įkvėpimą, gyvenimą.
 
Programa nuolat pildoma. Sekite naujienas www.kvb.lt
Projekto trukmė: 2017 08 01–2018 12 01

Projekto vadovė: Rimantė Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8-37) 32 44 17

Projekto partneriai: Kauno regioninis valstybės archyvasKauno technologijos universitetas, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas ir kt.

Trumpas projekto pristatymas. Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtu projektu siekiame pristatyti tarpukario Lietuvos švenčių ir iškilmių fotografijas, taip ugdydami visuomenės pilietiškumą ir tapatybę. Projekto formos: kilnojamoji paroda ir reprezentacinis parodos katalogas, su galimybe panaudoti fotografijas kaip sveikinimus.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projektas įgyvendinamas: 2018 01 10 – 2018 12 10

Projekto vadovas: Mindaugas Balkus, el. paštas m.balkus@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 44

Projekto partneriai: UAB „INIT“, Kauno bendruomenių centrų asociacija, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras, Kauno Europe Direct informacijos centras, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, „Ekskursas“.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“ (http://datos.kvb.lt). Elektroninis žinynas bus pritaikytas prie mobiliųjų įrenginių, taps prieinamesnis neįgaliesiems, sukurta vartotojui patogesnė struktūra ir patrauklesnis dizainas.  Į elektroninį žinyną bus įtraukta Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninių dokumentų portalo Europeana (www.europeana.eu) prieiga. Elektroninis žinynas bus pritaikytas edukacijai, panaudoti žaidybiniai elementai. Elektroninį išteklių numatoma papildyti virtualiu Kauno planu su pažintiniais maršrutais.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

saitas     skinija     talent garden     kauno diena

Projekto trukmė: 2018 03 01 – 2018 12 01
 
Projekto vadovė: E. Kromerova, el. p. e.kromerova@kvb.lt, tel (8-37) 32 44 50
 
Projekto partneriai: Kauno taikomosios dailės mokykla, Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „PRO sprendimai”
 
Trumpas projekto pristatymas. Nuolat kintant komunikacijos kanalams tekstas informacinėje erdvėje keičia formą – jis tampa interaktyvus, o svarbiausiu įrankiu tampa vaizdinės ir garsinės medžiagos sintezė. Kadangi bibliotekos neturi profesionalių fotografų kasdienėms veikloms fiksuoti, tai daro savarankiškai, pagal savo galimybes, tad KAVB inicijuoja projektą, siekiant tobulinti bibliotekos specialistų, atsakingų už vizualaus turinio kūrimą, kompetencijas. Organizuojamas taikomosios fotografijos mokymų ciklas – seminarai, kurių metu specialistai ne tik įgis fotografavimo technikos žinių, bet ir fotografavimo proceso bei skaitmeninio redagavimo ir vaizdaus turinio kūrimo įgūdžių. Taip specialistai prisidės prie efektyvesnės savo veiklų sklaidos, didesnio visuomenės informavimo bei kūrybiškos ir įdomios žinutės viešojoje erdvėje.
 
Projektą dalinai finansuoja: Kauno taikomosios dailės mokykla, Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „PRO sprendimai”.

logolrkmfoto pro crop11

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.