Projekto trukmė: 2018 06 18 – 2021 06 30

Projekto koordinatorė: Kristina Bartkienė, el. p. k.bartkiene@kvb.lt

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytoja), Kauno apskrities viešoji bibliotekaKlaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekaPanevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaŠiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekaVilniaus universitetas,  Lietuvos dailės muziejusLietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kultūros paveldo centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos medicinos biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos mokslo tarnyba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas - vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Projekto metu planuojamos veiklos: modernizuoti VEPIS, sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones. Tai palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.

Kauno apskrities viešoji biblioteka projekto metu ketina suskaitmeninti ir viešai prieigai pateikti dalį savo ir kitų Kauno regiono bibliotekų fonduose saugomo kultūros paveldo: tarpukario periodinių, informacinių ir teisinių leidinių, kraštotyros darbų, senosios grafikos, muzikinio paveldo ir kt.

Projektą finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas

Es 2020 logo

Projekto trukmė: 2018 06 01–2018 12 15.

Projekto vadovė: Rimanta Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Projekto partneriai: Kauno arkivyskupijos muziejus

Trumpas projekto pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta internetinė svetainė apie devynias Kauno miesto bažnyčias. Naudojant įvairius Kauno bažnyčių išskirtinumą pabrėžiančius kodus, istorinius faktus, asociacijas, asmeniniuose ir valstybiniuose archyvuose saugomas dokumentines nuotraukas, archyvinius vaizdo įrašus, dailininkų sukurtas iliustracijas, filmuotą medžiagą bei šiuolaikinėmis technologijomis grįstus sprendimus, atskleidžiamas bažnyčių vaidmuo miesto istorijoje.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projekto trukmė: 2018 06 01–2018 11 30

Projekto vadovė: Daina Bandaravičiūtė, el. p. d.bandaraviciute@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 54

Trumpas projekto pristatymas. Organizuojant teorinius bei praktinius užsiėmimus, siekiama ugdyti Kauno regiono vyresnio amžiaus asmenų ir asmenų su negalia gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją, tobulinti jų gebėjimus patiems kurti naują informaciją ir medijų turinį,.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projekto trukmė: 2018 m. sausis–gruodis

Projekto koordinatorės: Ieva Gumuliauskaitė (LNB), Enrika Kromerova (KAVB)

Projekto partneriai: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu stiprinamos Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projekto trukmė: 2018 06 01–2019 08 31

Projekto vadovė: Ieva Birmantaitė, el. p. i.birmantaite@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 25

Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendinant projektą klausos negalią turintiems vaikams, vaizdo įrašų archyvas internete http://vaikai.kvb.lt/node/2378 bus papildytas 10 naujų pasakų. Turintieji klausos negalią jau ankstyvoje vaikystėje skatinami domėtis pasakomis, skaityti, lavinama jų vaizduotė.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

VšĮ „Bernardinai.lt“

Projekto trukmė: 2018 07 02–2018 11 12

Projekto vadovė: Inga Vijaikytė, el. p. i.vijaikyte@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Trumpas projekto pristatymas. Projektas pristato Kauno Sąjūdžio maištininko ir signataro Algirdo Patacko kūrybą, pažiūras, pogrindžio leidybą, sovietinės knygnešystės ir visuomenės švietimo ypatumus. 

Projektą finansuoja:

vyr kanceliarija logo   Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

100 logo

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.