2019 m. balandžio 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ sutartis tarp Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros.

Įgyvendinant projektą numatyta pagerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, atnaujinant valstybei nuosavybės teise priklausantį KAVB pastatą.

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, KAVB pastate (Radastų g. 2, Kaunas) bus pasiekti 44,45 proc. sutaupymai dėl mažesnio šilumos energijos suvartojimo bei pagerės pastato energetinio efektyvumo charakteristikos (pastatui bus suteikta bent C energinio naudingumo klasė), padidės KAVB tikslinių grupių pasitenkinimas paslaugomis, sumažės anglies dioksido išmetimas į aplinką ir aplinkos tarša.

Sutarties vertė 695 713 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. balandžio 5 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.