2019 m. balandžio 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ sutartis tarp Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros.

Įgyvendinant projektą numatyta pagerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, atnaujinant valstybei nuosavybės teise priklausantį KAVB pastatą.

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, KAVB pastate (Radastų g. 2, Kaunas) bus pasiekti 44,45 proc. sutaupymai dėl mažesnio šilumos energijos suvartojimo bei pagerės pastato energetinio efektyvumo charakteristikos (pastatui bus suteikta bent C energinio naudingumo klasė), padidės KAVB tikslinių grupių pasitenkinimas paslaugomis, sumažės anglies dioksido išmetimas į aplinką ir aplinkos tarša.

Sutarties vertė 695 713 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. balandžio 5 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

2019 m. lapkričio 7 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) ir Centrinės projektų valdymo agentūros.

Įgyvendinant projektą numatytas esamų KAVB paslaugų kokybės gerinimas ir naujų paslaugų kūrimas, siekiant pritaikyti biblioteką kaip informacijos centrą prie besikeičiančių visuomenės ir atskirų tikslinių grupių poreikių.

Įgyvendinus projekte suplanuotą veiklą, pagerės KAVB aptarnavimas dokumentais (skaitymas vietoje), interneto prieiga, viešosios interneto prieigos teikimas, bevielis internetas. Bus organizuojami renginiai, parodos, edukacijos. Be to, bus sudarytos sąlygos perkelti KAVB vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas iš K. Donelaičio g. 8 esančio pastato į Radastų g. 2 esantį pastatą bei papildomai įrengti nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui skirtas patalpas. Papildomai bus teikiama nauja medijų meno studijos paslauga.

Sutarties vertė – 10 647 695,31 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.

Daugiau naujienų apie bibliotekos rekonstrukciją:

>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.