Kauno apskrities viešoji biblioteka 2010–2012 metais dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“.

Projekto metu, o jam pasibaigus vykdant projekto tęstinumo veiklas, atrinkti, sukataloguoti, suskaitmeninti ir portale epaveldas.lt patalpinti 8582 objektai.

Knygos:

 • su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susiję XVI–XVII a. leidiniai lotynų ir lenkų kalbomis  (18 leidinių);
 • Mažosios Lietuvos religinio pobūdžio literatūra ir kalendoriai lietuvių kalba. Leidiniai, išlikę po dėl šio krašto istorinių ir politinių aplinkybių vykusio Mažosios Lietuvos spaudos naikinimo, yra reti arba unikalūs, todėl atrenkant pagrindinis kriterijus buvo jų retumas pagal išlikusių egzempliorių skaičių  (23 leidiniai);
 • ypač reti ar unikalūs 1900–1945 m. psichologijos, religiniai, socialinių mokslų, literatūros leidiniai, įstatymų ar norminiai dokumentai, įvairių sričių vadovėliai, kalendoriai ir t.t.  (659 leidiniai);
 • reti ir vertingi 1890-1930 m. natų leidiniai, kurių autoriai - žymūs to meto veikėjai Vydūnas, J. Naujalis, V. Kudirka, M. Biržiška, J. Tallat-Kelpša ir kt. (23 leidiniai);
 • žymių prieškario ir tarpukario (1910-1944 m.) menininkų ir meno parodų katalogai (64 leidiniai);
 • šiuolaikinio autoriaus A. Sadecko, tyrinėjančio lietuvių tremties paveldą Sibire knygos (3 leidiniai);

Rankraščiai:

 • Augustino Janulaičio kolekcijos – su Lietuvos didikų Radvilų gimine susiję teisės, istorijos tematikos XVIII–XX a. rankraščiai ir spaudiniai (7 rankraščiai ir 4 spaudiniai);
 • Petro Šalčiaus kolekcijos 1835–1990 m. biografiniai ir buities dokumentai, korespondencija bei su kooperatine, moksline ir visuomenine veikla susiję dokumentai. Nemenką rankraščių fondo dalį sudaro kitų asmenų – Babrauskų ir Kaminskių šeimų, Povilo Brazaičio –  dokumentai. Kadangi ne visi P. Šalčiaus rankraščiai tiesiogiai susiję su Lietuva, iš 247 saugojimo vienetų į www.epaveldas.lt sistemą yra pateikta (218 rankraščių);
 • Kraštotyrinko Prano Juozapavičiaus rankraščių rinkinys (1945-1986 m.) Kauno ir Kauno apylinkių istorijos ir kultūrinio gyvenimo temomis (91 rankraštis).
 • Aleksandro Pleskačiausko rankraščių rinkinys apie Kauną, kurį sudaro [1911]-1984 m. gausi ir unikali ikonografinė medžiaga apie Kauną: nuotraukų, atvirukų, spaudos iškarpų ir piešinių albumai, atvirukai, planas, lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis (21 rankraštis).
 • Rankraščių apie Kauną ir Kauno rajoną rinkinys, apimantis 1973-1998 m. laikotarpį (13 rankraščių).

Periodika:

„Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) lenkų kalba leistas 1922–1935 m. Kaune. Šis dienraštis (3823 periodinio leidinio numeriai) svarbus tyrinėjant Kauno istoriją ir yra populiarus tarp skaitytojų.
„Dzień Polski“ („Lenkiška diena“) lenkų kalba leistas 1935–1940 m. Kaune. Šis dienraštis yra iki 1935 m. ėjusio „Dzień Kowieński“ („Kauno diena“) tęsinys. Portale patalpinti 1386 šio periodinio leidinio numeriai.
„Nowiny“ („Naujienos“)  lenkų kalba leistas 1921–1932 m. Kaune. Portale patalpinti 556 savaitraščio numeriai.
„Dzwon świąteczny“ („Šventadienio varpas“) lenkų kalba leistas 1925–1936 m. Portale patalpinti 439 savaitraščio numeriai.
„Į laisvę“ (Kauno dienraštis) lietuvių kalba leistas 1941–1942 m. Portale patalpinti 466 dienraščio numeriai.
„Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen“ vokiečių kalba 1941–1944 m. leistas laikraštis. Portale patalpinta 150 jo numerių.

Smulkioji spauda: įvairūs skelbimai, reklamos, atsišaukimai, plakatai ir t. t. (308 spaudiniai).

Atvirukų kolekcija: įvairūs senieji 1900-1940 m. laikotarpio Lietuvos atvirukai – Kaunas ir jo apylinkės, Vilnius ir jo apylinkės, Panevėžys, Klaipėdos kraštas, Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai ir kt. (279 atvirukai).

Laikraštėlių kolekcija: Jaunimo organizacijų leidiniai 1915–1942 m. Suskaitmeninti laikraštėliai  papildė jau portale epaveldas.lt esančią rankraštinių laikraštėlių kolekciją trūkstamais numeriais. Šiems leidiniams gręsia turinio išnykimas, daugelis jų  dauginti šapirografiniu būdu, tekstas pamažu blunka. Šie leidiniai  lavino būsimų žurnalistų, rašytojų, įvairių kultūros sričių darbuotojų įgūdžius, skatino jų visuomeninį aktyvumą. (33 leidiniai)

2018 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka įsijungė į tęstinį skaitmeninimo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, kurio metu ketina suskaitmeninti dar daugiau kultūros paveldo objektų, saugomų bibliotekos fonduose.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.