KAVB specialistai konsultuoja:

 Tema Specialistas (-ai) Kontaktai
Bibliotekos veiklos ataskaita

Aata Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė veiklos stebėsenai              

Tel. (8 37) 324273        
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje Diana Poliakovaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro viešųjų ryšių specialistė Tel. (8 37) 324437
El. p. d.poliakovaite@kvb.lt
Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė Tel. (8 37) 324445
El. p. a.megelinskiene@kvb.lt
Serialinių leidinių katalogavimas,komplektavimas ir apskaita Reda Puzerauskienė, Periodikos sk. vedėja

Genė Mickevičienė, Periodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324321
El. p. r.puzerauskiene@kvb.lt

Tel. (8 37) 324344
El. p. g.mickeviciene@kvb.lt 

LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje Vilma Juknevičienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324259
El. p. v.jukneviciene@kvb.lt

KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos Birutė Veteikienė, Komplektavimo sk. vyr. bibliotekininkė  

Tel. (8 37) 324311
El. p. b.veteikiene@kvb.lt

Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje Živilė Žliobienė, Komplektavimo sk. vyresn. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324351
El. p. z.zliobiene@kvb.lt

Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumetuojamas dauomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt

Garsinių leidinių katalogavimas Laima Paulauskaitė, Muzikos leidinių sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324327
El. p. l.paulauskaite@kvb.lt

Fondo apskaita ir jos galimybės Rita Miškinytė, Komplektavimo sk. vedėja

Tel. (8 37) 324311
El. p. r.miskinyte@kvb.lt

Parodos ir renginiai bibliotekoje Rimantė Tamoliūnienė, Kultūros renginių ir leidybos  grupės vadovė

Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt