KAVB specialistai konsultuoja:

 Tema Specialistas (-ai) Kontaktai
Kvalifikacijos tobulinimas Aistė Stankevičė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos gr. vadovė

Eglė Vaitkevičienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresn. metodininkė

Tel. (8 37) 324450
El. p. a.stankevice@kvb.lt

Tel. (8 37) 324450
El. p. e.vaitkeviciene@kvb.lt

Bibliotekos veiklos ataskaita

Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė veiklos stebėsenai              

Tel. (8 37) 324273        
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje

Agnė Norkutė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Komunikacijos vadybos gr. vadovė

Diana Poliakovaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro viešųjų ryšių specialistė

Tel. (8 37) 324445
El. p. a.norkute@kvb.lt

Tel. (8 37) 324437
El. p. d.poliakovaite@kvb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė Tel. (8 37) 324445
El. p. a.megelinskiene@kvb.lt
Serialinių leidinių katalogavimas,komplektavimas ir apskaita Reda Puzerauskienė, Periodikos sk. vedėja

Genė Mickevičienė, Periodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324321
El. p. r.puzerauskiene@kvb.lt

Tel. (8 37) 324344
El. p. g.mickeviciene@kvb.lt 

LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje Vilma Juknevičienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324259
El. p. v.jukneviciene@kvb.lt

KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos Birutė Veteikienė, Komplektavimo sk. vyr. bibliotekininkė  

Tel. (8 37) 324311
El. p. b.veteikiene@kvb.lt

Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje Živilė Žliobienė, Komplektavimo sk. vyresn. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324351
El. p. z.zliobiene@kvb.lt

Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumetuojamas dauomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt

Garsinių leidinių katalogavimas Laima Paulauskaitė, Muzikos leidinių sk. vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 37) 324327
El. p. l.paulauskaite@kvb.lt

Fondo komplektavimas, apskaita ir jos galimybės Rita Miškinytė, Komplektavimo sk. vedėja

Tel. (8 37) 324311
El. p. r.miskinyte@kvb.lt

Parodos ir renginiai bibliotekoje Rimantė Tamoliūnienė, Kultūros renginių ir leidybos  grupės vadovė

Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt

Kultūros paveldo skaitmeninimas Kristina Bartkienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. metodininkė

Tel. (8 37) 324244
El. p. k.bartkiene@kvb.lt

Tyrimai, apklausos Kamilė Kučinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė tyrimams

Tel. (8 37) 324273
El. p. k.kucinskiene@kvb.lt

Elektroninės paslaugos ir jų plėtra bibliotekoje Gina Poškienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros gr. vadovė

Tel. (8 37) 324450
El. p. g.poskiene@kvb.lt

Kraštotyra Dalia Giniuvienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliografė

Tel. (8 37) 324244
El. p. d.giniuviene@kvb.lt

Tarpbibliotekinis skolinimas Daina Navickienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. bibliografė

Tel. (8 37) 324248
El. p. tba@kvb.lt

Skaitytojų aptarnavimas Dalia Antanaitienė, Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja

Tel. (8 37) 324449
El. p. d.antanaitiene@kvb.lt

Vaikų aptarnavimas Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų sk. vedėja Tel. (8 37) 324225
El p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Veronika Gorelčenkienė, Informacinių paslaugų sk. vedėja

Tel. (8 37) 324236
El. p. v.gorelcenkiene@kvb.lt

Dokumentų  katalogavimas Ona Garškienė, Katalogavimo sk. vedėja

Tel. (8 37) 324314
El. p. o.garskiene@kvb.lt