1 1 1 1 1

Dvidešimt trečioji mano knyga skiriasi nuo anksčiau leistųjų. Joje talpinu eiles apie mėnesių darbus, papročius, tėviškės grožį, o pradžioje – porą tą temą gvildenančių kupletų iš Vilimo Malinausko ir mano operetės „Laumės pirtyje“.


Juozas Elekšis


Užsakyti leidinį