1 1 1 1 1

Šioje dainų rinktinėje ir priede – kompaktinėje plokštelėje – pateikiamas pluoštas žemaičių krašto dainininkės Mortos Katkienės dainų iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus archyvo.

Užsakyti leidinį