1 1 1 1 1

Šiame leidinyje spausdinami naujausi mano kūriniai. Šokiai Žalią girią pasodinsim ir Oi, tas uodas skirti 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. Jų pagrindas – seniau gyvavę liaudies žaidimai ir šokiai. Šokį Augo girioj ąžuolėlis sukurti paskatino žinomos liaudies dainos tekstas ir liaudies ratelis. Šokių Sukis, mano kedeli, pagrindas – liaudyje gyvavę šokiai. Liaudiškos kapelos Mingė vadovo Rolando Bučmio sukurta muzika ir liaudies vakaronėse šoktos Anės polkos judesiai paskatino sukurti Onytės polką. Ratelio Jovar, jovarėl pagrindas – kalėdinio laikotarpio liaudies žaidimai ir papročiai.
Šokiai skirti įvairaus amžiaus ir pajėgumo tautinio šokio grupėms bei respublikos šokio specialybės studentams.
Vidmantas Mačiulskis

Užsakyti leidinį