1 1 1 1 1

Sakmė „Baltijos valdovė“ reginčiųjų ir Brailio raštu su iškiliomis iliustracijomis ir įgarsinimu. Tai  pirmosios, Liudviko Adomo Jucevičiaus užrašytos, legendos apie Jūratę ir Kąstytį perpasakojimas, o tuo pačiu socialiniu požiūriu unikalus leidinys regintiems ir neregiams vaikams. Šią sakmę pagal Liudviką Adomą Jucevičių perpasakojo Sigitas Poškus, o įgarsino Marijonas Mikutavičius ir Aistė Smilgevičiūtė.
Šios knygos unikalumas – dvilypės iliustracijos: vienas galima matyti tik akimis, kitas – pirštais. Reljefinės iliustracijos yra sukurtos remiantis baltų mitologijos simboliais, ženklams suteikiant personažų reikšmes. Knygos pabaigoje esantys jų paaiškinimai padės vaikams suprasti liečiamąsias iliustracijas.

Šių knygų skaitymas – puikus vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo būdas: galima susipažinti su Brailio raštu, pabandyti lytėjimo būdu suvokti iškiliąsias iliustracijas taip, kaip tai daro neregiai. Tai reginčiųjų vaikų mokomoji ir edukacinė priemonė, kuri lavina lytėjimo pojūtį, skatina kabėti apie negalią turinčius žmones ir ugdo socialines vertybes. O regos negalią turintiems vaikams – tai galimybė skaityti tas pačias kaip ir regintiesiems.

Regintieji įsigydami šią knygą, prisideda prie šių knygų dovanojimo regos negalią turintiems vaikams.

Užsakyti leidinį