Kraštiečiams

Total galleries: 2


Pristatomi Kaunistikos skaityklos darbuotojų parengti informacijos apie Kauną ištekliai.


Plėtojant regiono bibliotekų tarpusavio sąveiką, Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) – Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų kraštotyros ir informacijos centras – telkia ir skleidžia jų sukauptą kraštotyros informaciją.


Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų žemėlapis