1 1 1 1 1

Tai tarptautinės parodos „Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos, vykusios 2017 m. gegužės 17 – rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose, katalogas. Ši paroda skiriama dabartinės Latvijos teritorijoje XVII a. pradžioje – XIX a. viduryje dirbusių auksakalių kūriniams. Joje eksponuota daugiau nei šimtas Gotikos, Renesanso, Baroko, Klasicizmo ir Istorizmo sidabro dirbinių, pristatančių Latvijos auksakalystės raidą bei europinį meninį lygį.

Visi katalogo tekstai skelbiami lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Prieš keletą dešimtmečių dailės istorikės dr. Gražinos Marijos Martinaitienės užrašyti amžininkų prisiminimai apie vieną žymiausių XX amžiaus skulptorių Juozą Mikėną (1901-1964), ilgai gulėjo stalčiuje, šiemet išvydo dienos šviesą. Lietuvos dailės muziejaus išleista knyga „Atsiminimai apie skulptorių Juozą Mikėną“ atskleidžia kūrėjo asmenybę, jam nepalankų tuometį laikotarpį, kelią nuo gimtojo Skardupio, pažinties su Europos kultūra Paryžiuje iki paliktų pėdsakų Lietuvos skulptūros istorijoje. Kaip sakė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, prof. J. Mikėnas buvo ne tik moderniosios Lietuvos skulptūros, profesionaliosios mozaikos, freskos pradininkas, bet ir puikus pedagogas, palikęs visą būrį gabių skulptorių. Jo mokiniai – Juozas Kėdainis, Gediminas Jokubonis, Konstantinas Bogdanas, Vladas Vildžiūnas ir kiti.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Tapytojas Povilas Ričardas Vaitiekūnas turi sukaupęs solidų XX a. tapybos, grafikos, piešinių, objektų, skulptūrų ir periodinės spaudos rinkinį. Kolekcijos pagrindu parengta išsami ekspozicija, supažindinanti su grafika ir piešiniais. Parodą apibendrina išleistas kūrinių katalogas. Ekspozicijoje pristatomi piešiniai, estampai, knygų iliustracijos, smulkieji spaudiniai, parodoma žanrų, stilių, technikų įvairovė. Nors kataloge pristatoma nedidelė kūrinių dalis, tačiau jie gana raiškiai perteikia kolekcijos rinkinio visumą, aprėpia platų XX a. lietuvių dailės spektrą.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Šioje Stasio Eidrigevičiaus knygoje „41 Ilganosio nuotykis/41 adventures of a Long-nosed lad“ karaliauja vaizdai, o tekstukai yra tik užuominos, vedančios tam tikru taku. Knygos piešiniai papasakoja visą personažo nuotykių istoriją.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Albumas parengtas remiantis 2014 m. Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėse „Titanikas“ įvykusia retrospektyvine paroda. Knygoje pateikiama nuosekli Vilučio kūrybos apžvalga, išskiriant svarbiausias kryptis – lakštinę grafiką, piešinius, tapybą, objektus ir taikomąją grafiką. Dailininko kūrybinis kelias prasidėjo XX a. 8 dešimtmetyje. Mikalojus Povilas Vilutis – šilkografijos meistras, avangardistas. Jo kūryba keletą dešimtmečių išsiskiria lietuviškos grafikos kontekste, ji ir šiandien tebėra aktuali, kelianti didelį susidomėjimą.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

„Atsinaujinantys energijos ištekliai" - tai kiekybiniais skaičiavimais grįstas leidinys, kuriame aprašoma plati atsinaujinančiosios energijos technologijų įvairovė ir jų diegimas visame pasaulyje. Energijos tiekimas iš atsinaujinančių šaltinių (pvz., biodegalos, saulės šilumos, šviesos elektros, vėjo, vandens, bangų, potvynių, geotermijos ir vandenynų šilumos) yra svarbi kiekvienos šalies energetikos strategijos dalis, ypač dėl aktualių vietinės ir pasaulinės aplinkos apsaugos, energinio saugumo ir tvarumo klausimų. Laikotarpiu nuo pirmosios iki trečiosios šios knygos laidos daugelio atsinaujinančiosios energijos technologijų svarba stipriai išaugo: jos atliepia vyraujančias tendencijas, skatina tinkamą politiką ir suteikia puikių galimybių verslui.
Dėl minėtos plėtros šioje trečiojoje knygos laidoje gausu naujos informacijos, tačiau dėmesys skiriamas pagrindams ir pritaikymo analizei. Atsinaujinančioji energetika padeda apsaugoti nacionalinius išteklius, mažina taršą, stabdo klimato kaitą ir suteikia rentabilių paslaugų. Šie privalumai nagrinėjami pasitelkiant atvejų analizes ir praktinius pavyzdžius (uždavinius). Nemažai dėmesio skiriama rentabilumui ir galutinio vartojimo efektyvumui. Kiekvienas skyrius pradedamas pagrindine moksline teorija, o vėliau pereinama prie praktinio pritaikymo, poveikio aplinkai ir socialinių bei ekonominių aspektų, užbaigiama trumpais, medžiagai kartoti skirtais klausimais ir uždaviniais. Į knygą taip pat įtrauktos apžvalgos, kuriose aprašomi pagrindiniai teoriniai principai, kuriais grindžiamos atsinaujinančiosios energijos technologijos: elektros energija, skysčių ir dujų dinamika, šilumos mainai ir kietojo kūno fizika.Tekste gausu kryžminių nuorodų, išlaikomas nuoseklus simbolių žymėjimas. Svarbūs duomenys pateikiami knygos prieduose.

Užsakyti leidinį