Tema Specialistas (-ai) Kontaktai
Kvalifikacijos tobulinimas Enrika Kromerova-Dubinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vadovė Tel. (8 37) 324450
El. p. e.kromerova@kvb.lt
Bibliotekos veiklos ataskaita Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė veiklos stebėsenai               Tel. (8 37) 324273        
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje Agnė Norkutė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro komunikacijos specialistė

Diana Poliakovaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 37) 324445
El. p. a.norkute@kvb.lt

Tel. (8 37) 324437
El. p. d.poliakovaite@kvb.lt
Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas

Agnė Baronienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė

Tel. (8 37) 324445
El. p. a.baroniene@kvb.lt

Serialinių leidinių katalogavimas,komplektavimas ir apskaita Virginija Stukšytė, Periodikos skaityklos vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 32 43 21
El. p. v.stuksyte@kvb.lt
LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje Vilma Juknevičienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324259
El. p. v.jukneviciene@kvb.lt
KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos Birutė Veteikienė, Komplektavimo sk. vyr. bibliotekininkė   Tel. (8 37) 324311
El. p. b.veteikiene@kvb.lt
Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje Živilė Žliobienė, Komplektavimo sk. vyresn. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324351
El. p. z.zliobiene@kvb.lt
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumetuojamas dauomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Garsinių leidinių katalogavimas Laima Paulauskaitė, Muzikos leidinių sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324327
El. p. l.paulauskaite@kvb.lt
Fondo komplektavimas, apskaita ir jos galimybės Rita Miškinytė, Komplektavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324311
El. p. r.miskinyte@kvb.lt
Parodos ir renginiai bibliotekoje Rimantė Tamoliūnienė, Kultūros renginių ir leidybos  grupės vadovė Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Kristina Bartkienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. metodininkė Tel. (8 37) 324244
El. p. k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai, apklausos Ieva Dryžaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė tyrimams El. p. i.dryzaite@kvb.lt
Elektroninės paslaugos ir jų plėtra bibliotekoje Gina Poškienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros gr. vadovė Tel. (8 37) 324450
El. p. g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Dalia Giniuvienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliografė Tel. (8 37) 324244
El. p. d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Daina Navickienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. bibliografė Tel. (8 37) 324248
El. p. tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Dalia Antanaitienė, Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324449
El. p. d.antanaitiene@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų sk. vedėja Tel. (8 37) 324225
El p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Veronika Gorelčenkienė, Informacinių paslaugų sk. vedėja Tel. (8 37) 324236
El. p. v.gorelcenkiene@kvb.lt
Dokumentų  katalogavimas Ona Garškienė, Katalogavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324314
El. p. o.garskiene@kvb.lt

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.