Tema Specialistas (-ai) Kontaktai
Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje Živilė Žliobienė, Komplektavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324351
El. p.
z.zliobiene@kvb.lt
Bibliotekos veiklos apskaita Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyr. metodininkė veiklos stebėsenai Tel. (8 37) 324273
Mob. +370 678 09580
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Bibliotekų veiklos plėtra Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė Tel. (8 37) 324449
El. p. a.megelinskiene@kvb.lt
Dokumentų katalogavimas Katalogavimo skyrius
Tel. (8 37) 324314
El. p.
Edukacinė veikla Kultūros vadybos skyrius, Edukacijos ir savanoriškos veiklos grupė

El. p. edukacija@kvb.lt

Elektroninės paslaugos ir jų plėtra bibliotekoje Gina Poškienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vadovė Tel. (8 37) 32 42 73
El. p.
g.poskiene@kvb.lt
Fondo komplektavimas, apskaita ir jos galimybės Rita Miškinytė, Komplektavimo skyriaus vedėja Tel. (8 37) 324311
El. p.
r.miskinyte@kvb.lt
Garsinių leidinių katalogavimas Laima Paulauskaitė, Katalogavimo sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324327
El. p.
l.paulauskaite@kvb.lt
Gyventojų mokymai Nemunė Stonkienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams) Tel. (8 37) 324450
El. p. n.stonkiene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel.(8 37) 324236,
El. p. ips@kvb.lt

KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos Birutė Veteikienė, Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324311
El. p.
b.veteikiene@kvb.lt
Kraštotyra Dalia Giniuvienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras, vyr. bibliografė Tel. (8 37) 324244
El. p.
d.giniuviene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Kristina Bartkienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro vyr. metodininkė Tel. (8 37) 324244
El. p.
k.bartkiene@kvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Lukas Volskis, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkas (specialistų mokymams)
Aistė Stankevičė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vadovė
Tel. (8 37) 324450
El. p. l.volskis@kvb.lt

Tel. (8 37) 324450
El. p. a.stankevice@kvb.lt
LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje Dalė Sabienė, Informacinių paslaugų skyriaus vyresn. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324259
El. p.
d.sabiene@kvb.lt
Partnerystės Vaida Gedzevičiūtė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Komunikacijos vadybos grupės vadovė
Tel. (8 37) 324437
El. p. v.gedzeviciute@kvb.lt
Parodos ir renginiai bibliotekoje Kultūros vadybos skyrius, Renginių ir klubinės veiklos grupė (dėl renginių)
Rimantė Tamoliūnienė, Kultūros vadybos skyriaus Kultūros projektų vadovė (leidybai) (dėl parodų)
Tel. (8 37) 324417
El. p. renginiai@kvb.lt

Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumetuojamas dauomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų skyriaus laikinai vykdanti vedėjo funkcijas
Tel. (8 37) 324254, (8 37) 32 42 36
El. p.
d.bandaraviciute@kvb.lt
Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas Indra Lukošienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė Tel. (8 37) 324445
El. p.i.lukosiene@kvb.lt
Rankraščių fondų tvarkymas Rūta Varkalaitė-Pliopienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro vyresn. bibliografė Tel. (8 37) 32 42 77
El. p.
r.varkalaite@kvb.lt
Senųjų ir retų spaudinių katalogavimas, metaduomenų kūrimas Ramunė Dambrauskienė, Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro vyr. bibliografė Tel. (8 37) 32 42 66
El. p.
r.dambrauskiene@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Dalia Antanaitienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė El. p. d.antanaitiene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis leidinių išdavimas panaudai Daina Navickienė, Informacinių paslaugų skyriaus vyresn. bibliografė Tel. (8 37) 324248
El. p.
tba@kvb.lt
Tiriamoji veikla Ieva Dryžaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkė El. p. i.dryzaite@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Tel. (8 37) 324225
El p.
r.sukeviciene@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje Vaida Gedzevičiūtė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Komunikacijos vadybos grupės vadovė
Tel. (8 37) 324437
El. p. v.gedzeviciute@kvb.lt

>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.