Data Mokymų pavadinimas  Lektorius (-iai) Vieta
 03 30-31 Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei renginių organizavimas SPIC El. paslaugų plėtros gr. vyresn. metodininkė Vilma Darbutienė Nuotoliniai (Moodle)
 04 13-14 Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei renginių organizavimas SPIC El. paslaugų plėtros gr. vyresn. metodininkė Vilma Darbutienė Nuotoliniai (Moodle)
 04 27-28 Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei renginių organizavimas SPIC El. paslaugų plėtros gr. vyresn. metodininkė Vilma Darbutienė Nuotoliniai (Moodle)
05 11-12 Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei renginių organizavimas SPIC El. paslaugų plėtros gr. vyresn. metodininkė Vilma Darbutienė Nuotoliniai (Moodle)
06 15 Kad karosas imtų vaikščioti: kaip mes suprantame autizmą VDU dėstytoja, medicinos antropologė dr. Daiva Bartušienė Nuotoliniai
08 30-31 Naudojimasis Moodle sistema SPIC Žinių vadybos gr. vyresn. metodininkas Lukas Volskis Nuotoliniai (Moodle)
09 14 Kas, kaip ir kodėl rašo apie autizmą VDU dėstytoja, medicinos antropologė dr. Daiva Bartušienė KAVB
10 21 Patyriminiai kūrybiškumo mokymai VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA Auditoriniai
10 27 Patyriminiai kūrybiškumo mokymai VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA Auditoriniai
10 25-27 Komplektavimas KAVB komplektavimo skyrius Nuotoliniai (Moodle)
11 10-16 Katalogavimas KAVB katalogavimo skyrius Nuotoliniai (Moodle)
11 11 KAVB prenumeruojamos mokslinės informacijos visatekstės duomenų bazės ir kiti naudingi informacijos šaltiniai IPS Laikinai vykdanti vedėjo funkcijas vyr. bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė Nuotolinis pristatymas
11 17-19 Naujos LIBIS paslaugos SPIC, SAS vyr. bibliotekininkė Dalia Antanaitienė Nuotoliniai (Moodle)
11 17-19 Skaitytojų aptarnavimas SPIC, SAS vyr. bibliotekininkė Dalia Antanaitienė Nuotoliniai (Moodle)
11 18 Savivaldybių prenumeruojamų duomenų bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos IPS L. e. p. vedėja Daina Bandaravičiūtė Nuotoliniai
11 25 Diskusinis darbo teisės seminaras ILAW LEXTAL Partneris, advokatas Mantas Mikalopas Auditoriniai, Donelaičio g. 8
11 29 Piešimas grafinėmis planšetėmis KVS Edukacijos ir savanoriškos veiklos gr. specialistė Monika Gaidytė Auditoriniai, Donelaičio g. 8
11 30 Autizmui draugiškos bibliotekos Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė Barbora Suisse

Nuotoliniai

12 03
Nemokamas MS Teams įrankis: susitikimai internetu SPIC El. paslaugų plėtros gr. vadovė Gina Poškienė Nuotoliniai
12 08 Nemokamas MS Teams įrankis: susitikimai internetu SPIC El. paslaugų plėtros gr. vadovė Gina Poškienė Nuotoliniai
Derinama MS Word SPIC Žinių vadybos gr. vyresn. metodininkė Nemunė Stonkienė Auditoriniai
12 14 Kokybinių tyrimų mokymai SPIC Žinių vadybos gr. vyresn. metodininkė Ieva Dryžaitė Nuotoliniai
12 15 Išbandyk grafinę planšetę (Wacom) KVS Edukacijos ir savanoriškos veiklos gr. specialistė Monika Gaidytė Auditoriniai

 

 

*Planas preliminarus, apie vyksiančius pakeitimus informuosime Jus elektroniniais laiškais. Į visus mokymus bus vykdoma atranka ir registracija.

2020m. 2019 m. 2018 m.  2017 m.   2016 m. 2015 m. 

 

  Data          

                  Mokymų pavadinimas                   

            Lektorius (-iai)                             Vieta                
 02 12 EBSCO Publishing duomenų bazių mokymai  EBSCO Publishing atstovai  KAVB
 04 20-23 Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai V. Darbutienė,
N.Stonkienė
 Nuotoliniai
 05 04-07 Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai V. Darbutienė,
N.Stonkienė
 Nuotoliniai
05 18-21 Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai V. Darbutienė,
N.Stonkienė
 Nuotoliniai
05 27 Projekto „Draugiška aplinkai biblioteka“ mokymai (Darnus vystymasis) Lektorė dr. Inga Gurauskienė Nuotoliniai
06 09 Projekto „Draugiška aplinkai biblioteka“ mokymai (ekologiškumas) Laura Prievelytė-Juknė ir Miglė Makuškaitė Nuotoliniai
06 18 Biblioterapijos mokymai Biblioterapijos
specialistai
KAVB
06 28 Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti? (VšĮ Šeimos santykių instituto renginys) Lektorė Živilė Kėrytė  Nuotoliniai
07 08 Konfliktai: kaip valdyti ir spręsti? (VšĮ Šeimos santykių instituto renginys) Lektorė Eglė Kalinauskienė  Nuotoliniai
08 06 Stresas: kaip sumažinti ir įveikti? (VšĮ Šeimos santykių instituto renginys) Lektorė Agnė Garmuvienė  Nuotoliniai
09 08 Projekto „Draugiška aplinkai biblioteka“ mokymai (Atsakingas vartojimas, teisingas rūšiavimas, tvaraus gyvenimo būdas. Kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos)
Kūrybinės dirbtuvės:
UAB „Kita
forma“, KAVB andragogės
Paskaitos: „Žaliasis taškas", VDU doc. Jūratė Žaltauskaitė
KAVB
09 24 KAVB konferencija Kviestiniai lektoriai KAVB
09 30 Skaitmenintojų ir metaduomenų kūrėjų mokymai LNB specialistai KAVB
09 09-10 LNB inžinerinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
09 21-22 LNB programavimo paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 07-08 LNB inžinerinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 12-13 LNB programavimo paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 14-15 LNB kūrybinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 21-22 LNB inžinerinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 26-27 LNB programavimo paketo mokymai Všį Lispa KAVB
11 05-06 LNB kūrybinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
11 18-19 LNB kūrybinio paketo mokymai Všį Lispa KAVB
10 06 Projekto „Draugiška aplinkai biblioteka“ mokymai (kūrybinės dirbtuvės, tvari mada) Kūrybos kampas 360 ir Textale atstovai KAVB
10 22-23 Projekto „Draugiška aplinkai biblioteka“ mokymai (klimato kaita, atsakingas vartojimas) Ieva Vilkė, organizacija „Anthropos“ Nuotoliniai
12 03-17 Microsoft Excel naudojimas ir galimybės N.Stonkienė Nuotoliniai
  12 08 Autizmo spektro sutrikimų vaikus auginančių šeimų patirtis VDU dėstytoja Daiva Bartušienė Nuotoliniai
 12 10,16

Muzikos informacijos paieška KAVB svetainėje

KAVB specialistai Nuotoliniai

 *Planas preliminarus, apie vyksiančius pakeitimus informuosime Jus elektroniniais laiškais. Į visus mokymus bus vykdoma atranka ir registracija.

2019 m. 2018 m.  2017 m.   2016 m.   2015 m. 

Data   Mokymų pavadinimas     Lektorius (-iai)Vieta
01 02 - 06 13

Ergonomija darbo vietoje. Laikysena. Raumenų relaksacija L. Žlibinaitė, A. Klimavičienė Kauno regiono viešosios bibliotekos
01 02 - 06 13 Psichologija: emocinės kompetencijos ir savigarba, streso valdymas D. Krasuckienė Kauno regiono viešosios bibliotekos
01 02 - 06 13 Mitybos svarba. Burnos sveikata ir higiena, rankų higiena R. Peterreit, D. Mačiulienė, A. Vaičiulienė Kauno regiono viešosios bibliotekos
 01 16 - 03 22 Sveikatos programų įgyvendinimas darbovietėse R. Tamulienė Kauno regiono viešosios bibliotekos
 04 11 Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). Dokumentų klasifikavimas  LNB specialistai  KAVB
 04 11 Rankraštinių dokumentų tvarkymas LNB specialistai  KAVB
 04 16 Visų tipų išteklių bei jų sudėtinių dalių bibliografinių įrašų rengimas     LNB vyriausiosios bibliografės Danutė Sipavičiūtė ir Vilma Račkauskaitė  KAVB
 05 24 Mokymai darbuotojų kompetencijai skaitymo skatinimo srityje gerinti  LNB specialistai  KAVB
 05 27 Emocinio intelekto ugdymas ir Kimochis" žaislai  Psichologė, mokyklos-darželio „Prasminga vaikystė“ įkūrėja ir vadovė Gintarė Visockė-Vadlugė  KAVB
09 09 Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas  LNB pranešėjai: Jurga Gradauskaitė ir Juozas Markauskas  KAVB
 09 13  Biblioteka: edukacijų laboratorija  VU dėst. dr. Gediminas Beresnevičius, Všį „Idėjų Karalystė“ Rūta Norkūnė ir Elena Gasiulytė  KAVB
10 14-15  Biblioteka: edukacijų laboratorija mokymai  VU lekt. Irena Stonkuvienė ir lekt. Justina Garbauskaitė - Jakimovska  KAVB
10 22-23  Autizmo spektro sutrikimai: įtrauktis bibliotekoje  Lekt. Virginija Juškevičiūtė  KAVB
 12 09-11 Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai (tiesioginiai mokymai)

KAVB vyresnioji metodininkė Vilma Darbutienė

 KAVB
12 16-17 Bendraukime efektyviau: tiesioginės transliacijos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai (nuotoliniai mokymai)  KAVB vyresnioji metodininkė Vilma Darbutienė  KAV
Data   Mokymų pavadinimas     Lektorius (-iai)Vieta
 02 13 Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje  Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė  KAVB

05 2-3, 8-9

Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje  IĮ Focus Studio įkūrėjas - fotografas Darius Tarėla  KAVB
 05 16 Skaitmeninimas bibliotekose: ką turėtumėte žinoti šiandien?  KAVB Kaunistikos grupės vyresn. metodininkė dr. Kristina Bartkienė  KAVB
 05 22 Multimedijų skatinimas: video montavimas  KAVB vyresn. metodininkė Raminta Tarnauskaitė, vyresn. bibliotekininkė Rasa Brazaitienė  KAVB
 06 04  Autizmo spektro sutrikimas ir biblioteka: misija įmanoma  VšĮ „Idėjų karalystė“ lektorės Rūta Norkūnė ir Elena Gasiulytė  KAVB
 06 14-15  Kultūrinės edukacijos veikla ir jos organizavimas  Šiaulių universiteto tęstinių ir nuotolinių studijų instituto lektoriai  KAVB
 06 18-19 Elektroninių paslaugų skaitmeninė rinkodara OVC Consulting lektorius  KAVB
 06 20 Sužaidybinimo mokymai „Žaidybinės dirbtuvės“  OVC Consulting lektoriai  KAVB
 07 16-18 Elektroninių paslaugų skaitmeninė rinkodara
 
 OVC Consulting lektoriai  KAVB
 09 12 Smagumogeno sužaidybinimo mokymai  OVC Consulting lektoriai  KAVB
 10 08 Iniciatyvos „Langas į ateitį“ projekto „Prisijungusi Lietuva“ dalis   „Homo Eminens“ atstovai  KAVB
 10 12  Konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti"  Kviestiniai lektoriai Birštonas
 11 09 Google programų paketas darbui   KAVB Elektroninių paslaugų plėtros gr. vadovė Gina Poškienė, vyriaus. bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė  KAVB
11 12 Google programų paketas darbui KAVB Elektroninių paslaugų plėtros gr. vadovė Gina Poškienė, vyriaus. bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė KAVB
11 14 Keisk požiūrį į negalią 2 d. (ALGOJIMAS) Labdaros ir paramos fondas "Algojimas" vadovė Aušra Stančikienė KAVB
11 19 Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje baigiamasis renginys Projekto vadovė Enrika Kromerova-Dubinskienė KAVB
11 26 SEO mokymai Julijus Bogdanovas KAVB
11 27 Digital Garage mokymai vadovams Romuald Nareiko ir Aurikas Paulius Girčys KAVB
11 29 Naujausios skaitmeninimo tendencijos II KAVB Kaunistikos grupės vyresn. metodininkė Kristina Bartkienė KAVB
12 17 Keisk požiūrį į negalią 2 d. (ALGOJIMAS) Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė KAVB

2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių sąrašas

DataPavadinimas, trukmėLektorius (-iai)VietaProjektas
 
11 07-28 Tobuliname įgūdžius: Microsoft Office Word 2010 (25 ak. val.) Programos koordinatorė Eglė Vaitkevičienė (KAVB) Nuotoliniai mokymai Bibliotekų specialistų mokymai
10 10-12 Projektų valdymo sistema „Web2Project“ (6 ak. val.) Programos koordinatorė Vilma Darbutienė (KAVB) Nuotoliniai mokymai Bibliotekų specialistų tarpinstitucinių projektų valdymo mokymai
10 03 Renginių organizavimas (6 val.) Indrė Zalieskienė (VU biblioteka)  Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, 322 kamb. Bibliotekų specialistų mokymai
09 23 Renginių organizavimas (6 val.) Indrė Zalieskienė (VU biblioteka) Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, 322 kamb. Bibliotekų specialistų mokymai
06 16 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB)  Birštono savivaldybės viešoji biblioteka
(S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Birštonas)
Bibliotekų specialistų mokymai
06 14 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Žeimių g. 9, Jonava)
Bibliotekų specialistų mokymai
06 13 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka
(Vytauto g. 21, Kazlų Rūda)
Bibliotekų specialistų mokymai
06 07 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka
(Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai)
Bibliotekų specialistų mokymai
06 06 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
(Vytauto g. 20, Marijampolė)
Bibliotekų specialistų mokymai
05 26 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka 
(Laisvės g. 2, Kalvarija)
Bibliotekų specialistų mokymai
05 24 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Sodų g. 1, Vilkaviškis)
Bibliotekų specialistų mokymai
05 20 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka
(Kauno g. 2B, Prienai)
Bibliotekų specialistų mokymai
05 17-19 Projektų valdymas (16 val.)  Aivaras Subačius (UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“); Ugnius Savickas (ISM vadybos ir ekonomikos universitetas);
Rita Šukytė (Asociacija „Langas į ateitį“)
Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, 322 kamb. Bibliotekų specialistų tarpinstitucinių projektų valdymo mokymai
05 16 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Gimnazijos g. 1, Šakiai) Bibliotekų specialistų mokymai
05 11 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka 
(Didžiosios rinkos a. 11, Kėdainiai)
Bibliotekų specialistų mokymai
05 09 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Gedimino g. 69, Kaišiadorys) Bibliotekų specialistų mokymai
05 04 Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės (4 val.) Gina Poškienė, Daina Dandaravičiūtė, Vilma Darbutienė (KAVB) Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, 322 kamb. Bibliotekų specialistų mokymai

 

2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių sąrašas

Data  Pavadinimas, trukmė Lektorius (-iai) Vieta
05 02-29 Tobuliname įgūdžius: Microsoft Office Word 2010 (25 ak. val.) Programos koordinatorė
E. Vaitkevičienė (KAVB)
Nuotoliniai mokymai
03 20-26  Ekrano vaizdo įrašymo programa EZVID (12 ak. val.) Programos koordinatorė
V. Darbutienė (KAVB)
Nuotoliniai mokymai 
05 26 NAXOS music library – pažintis su klasikinės muzikos duomenų baze internete (1 val.) D. Bandaravičiūtė (KAVB) Pristatymo įrašas „Youtube“ kanale
06 06-08 Andragogų mokymai pradedantiesiems (24 val.) Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos lektoriai KAVB
06 14 Pokyčių valdymas (6 val.) D. Palivonienė (UAB „OVC Consulting“) KAVB
09 27 Pasakojimų dėžutė (6 val.) Lietuvos aklųjų bibliotekos lektoriai KAVB
10 10-11 Andragogika pažengusiesiems (16 val.) Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos lektoriai KAVB
10 17 Vadovų ir darbuotojų ugdymas (6 val.) R. Kabašinskienė (UAB „OVC Consulting“) KAVB
11 15-16 Konferencija „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime bendradarbiaudami“ (14 val.) Lektorių komanda iš verslo ir visuomeninių organizacijų Viešbutis Best Baltic Kaunas
11 21 Vizualinė komunikacija (5 val.) D. Bandaravičiūtė, G. Poškienė, A. Norkutė (KAVB) KAVB
11 23 Vizualinė komunikacija (5 val.) D. Bandaravičiūtė, G. Poškienė, A. Norkutė (KAVB) KAVB
12 07 Vizualinė komunikacija (5 val.) D. Bandaravičiūtė, G. Poškienė, A. Norkutė (KAVB) KAVB
>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.