ADMINISTRACIJA                                                                           I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Direktorė Edita Urbonavičienė (8 37) 32 42 52 e.urbonaviciene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 018 kab.
Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Reda Puzerauskienė (8 37) 32 42 46 r.puzerauskiene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 017 kab.
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Edvardas Liakas (8 37) 28 18 45 e.liakas@kvb.lt Radastų g. 2, 211 kab.
 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS                                                     I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vadovė Miglė Proškienė (8 37) 32 42 77 m.proskiene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 010 kab.
Teisininkė Gabija Norvaišaitė (8 37) 32 42 58 g.norvaisaite@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 004 kab.
Personalo specialistė Kristina Briedienė (8 37) 32 42 61 k.briediene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 003 kab.
Administratorė Ramunė Maleckienė (8 37) 32 42 52 info@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 003 kab.
 BUHALTERIJA                                                                                  I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vyriausioji buhalterė Vita Mozūrienė (8 37) 32 42 71 v.mozuriene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 004 kab.
 STRATEGINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ CENTRAS                  I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vadovė Aistė Megelinskienė (8 37) 32 44 49 a.megelinskiene@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 5 kab.
Projektų valdymo grupė:
Vadovė Indra Lukošienė (8 37) 32 44 45 i.lukosiene@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 5 kab.
Kultūros projektų vadovė (projektų vadybai) Vytautė Trijonytė (8 37) 32 44 45 v.trijonyte@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 5 kab.
Kultūros projektų vadovė  Monika Inčerytė (8 37) 32 44 45 m.inceryte@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 5 kab.
Komunikacijos vadybos grupė:
Vadovė Vaida Gedzevičiūtė (8 37) 32 44 37 v.gedzeviciute@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 3 kab.
Viešųjų ryšių specialistė Edita Majauskaitė (8 37) 32 44 37 e.majauskaite@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 3 kab.
Kultūros projektų vadovė (atstovavimui) Dovilė Ežerinskienė (8 37) 32 44 37 d.ezerinskiene@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 3 kab.
Žinių vadybos grupė:
Vadovė Aistė Stankevičė (8 37) 32 42 73 a.stankevice@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 2 kab.
Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai Asta Valaitytė (8 37) 32 42 73 a.valaityte@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 2 kab.
Vyresn. metodininkė Ieva Dryžaitė (8 37) 32 42 73 i.dryzaite@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 2 kab.
Vyresn. metodininkė Rasa Brazaitienė (8 37) 32 44 50 r.brazaitiene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 016 kab.
Vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams) Nemunė Stonkienė (8 37) 32 44 50 n.stonkiene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 016 kab.
Vyresn. metodininkas (specialistų mokymams) Lukas Volskis (8 37) 32 44 50 l.volskis@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 016 kab.
 MEDIJŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS                     I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vadovas Darius Sadauskas (8 37) 32 42 37 d.sadauskas@kvb.lt Radastų g. 2, 218 kab.
Elektroninių paslaugų plėtros grupė:
Kultūros projektų vadovė (andragogikai) Gina Poškienė (8 37) 32 42 73 g.poskiene@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 2 kab.
Kultūros projektų vadovė (virtualiems produktams) Vilma Darbutienė (8 37) 32 42 73 v.darbutiene@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 2 kab.
 KATALOGAVIMO SKYRIUS                                                            I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Laikinai vykdanti vedėjo funkcijas Vilija Jasinskienė (8 37) 32 43 14 v.jasinskiene@kvb.lt I. Kanto g. 6, 7 kab.
 KULTŪROS VADYBOS SKYRIUS                                                   I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Edukacinės veiklos koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą Dovilė Gasiliūnė (8 37) 32 44 17 d.gasiliune@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 214 kab.
Kultūros projektų vadovė (leidybai) Rimantė Tamoliūnienė (8 37) 32 43 11 r.tamoliuniene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 214 kab.
Renginių ir klubinės veiklos grupė:   
Vadovė Inga Vijaikytė (8 37) 32 44 17 i.vijaikyte@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 214 kab.
Edukacijos ir savanoriškos veiklos grupė:   
Vadovė Dovilė Gasiliūnė (8 37) 32 44 17 d.gasiliune@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 214 kab.
 KOMPLEKTAVIMO SKYRIUS                                                         I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vedėja Rita Miškinytė +370 616 10541 r.miskinyte@kvb.lt I. Kanto g. 6, 8 kab.
Komplektavimo ir apskaitos grupė
 Vyr. bibliotekininkė Irena Matjošaitienė (8 37) 32 43 51 komplektavimas@kvb.lt I. Kanto g. 6, 5 kab.
Mainų fondo grupė
 Vyr. bibliotekininkė Birutė Veteikienė (8 37) 32 43 11 mainai@kvb.lt L. Sapiegos g. 12, 6 kab.
 MENO IR MUZIKOS SKYRIUS                                                        I–V 9–20 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vadovė Julija Genienė (8 37) 32 42 43 j.geniene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 008 kab.
Meno leidinių skaitykla (8 37) 32 42 43 menas@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 108 kab.
Muzikos leidinių skaitykla (8 37) 32 42 27 muzika@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 112 kab.
 BENDRŲJŲ FONDŲ SAUGOJIMO SKYRIUS                                I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vedėja Aušra Karpinskienė (8 37) 32 42 30 a.karpinskiene@kvb.lt Radastų g. 2, 403 kab.
 SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS                                      I–V 9–20 VI 10–17
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas Adresas
Vadovė Enrika Kromerova-Dubinskienė (8 37) 32 42 77 e.kromerova@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 010 kab.
Leidinių išdavimas, grąžinimas I a. fojė (8 37) 32 44 43 K. Donelaičio g. 8, I a. fojė
Informacinių paslaugų grupė
Pareigos Vardas, pavardė  Telefonas, el. paštas  Adresas
Vadovė  Daina Bandaravičiūtė (8 37) 32 42 36 d.bandaraviciute@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 105 kab.
Registracija ir informacija  Irena Gineikienė (8 37) 32 42 59 registracija@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, I a. fojė
Bibliografai konsultantai  (8 37) 32 42 48 K. Donelaičio g. 8, 105 kab.
Tarpbibliotekinis abonementas  Daina Navickienė (8 37) 32 42 48 d.navickiene@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 105 kab.
Teminės literatūros grupė
Pareigos Vardas, pavardė  Telefonas, el. paštas  Adresas
Vadovė  Jolanta Butkienė (8 37) 32 43 57
(8 37) 32 43 09
K. Donelaičio g. 8, 302 kab.
Teminės literatūros skaitykla  (8 37) 32 43 57 K. Donelaičio g. 8, II-III a. 
Vokiškų ir šveicariškų leidinių biblioteka Birutė Ališauskaitė (8 37) 32 43 57 K. Donelaičio g. 8, 302 kab.
Grožinės literatūros ir einamųjų metų periodikos grupė
Pareigos Vardas, pavardė  Telefonas, el. paštas  Adresas
Vadovė  Vaida Sabaliauskienė (8 37) 32 44 42
(8 37) 32 43 09
K. Donelaičio g. 8, 302 kab.
Grožinės literatūros skaitykla  (8 37) 32 44 42 K. Donelaičio g. 8, III a. fojė
Periodikos skaitykla Džilda Veverskienė (8 37) 32 43 57 K. Donelaičio g. 8, III a. fojė
Skaitymo skatinimo grupė
Pareigos Vardas, pavardė  Telefonas, el. paštas  Adresas
Vadovė  Laura Lukoševičiūtė (8 37) 32 43 09 K. Donelaičio g. 8, 302 kab.
 DOKUMENTINIO PAVELDO TYRIMŲ IR SKLAIDOS CENTRAS   I–V 9–20 VI 10–17
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Adresas
Vyriausioji bibliografė, laikinai vykdanti vadovo funkcijas Ramunė Dambrauskienė (8 37) 32 43 76 r.dambrauskienė@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 206 kab.
Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (II a.) (8 37) 32 43 76 seni_reti@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 202 kab.
Kaunistikos skaitykla (I a.) (8 37) 32 42 44 kaunistika@kvb.lt K. Donelaičio g. 8, 104 kab.
 VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS                                                    I–V 9–20 VI 10–17
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Adresas
Vedėja Rasa Lolita Šukevičienė (8 37) 32 42 25 r.sukeviciene@kvb.lt Lydos g. 2
Vaikų literatūros skaitykla (8 37) 32 42 25 vaikai@kvb.lt Lydos g. 2
EKSPLOATAVIMO SKYRIUS                                                           I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Adresas
Vyriausiasis inžinierius, laikinai vykdantis vadovo funkcijas Gintautas Ligeika +370 608 03798 g.ligeika@kvb.lt
Radastų g. 2, 219 kab.
ŪKIO SKYRIUS                                                                                 I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Adresas
Vadovė Vida Puišienė (8-37) 32 43 56 v.puisiene@kvb.lt
Radastų g. 2, 212 kab.

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizacinė struktūra (.pdf, 205,6 KB)

Organizacinė struktūra 2022 01 01


>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.