Projekto „Lituanicos skrydis“ rengėjai:

projekto vadovė                        Rimantė Tamoliūnienė

parodos kuratorė                      Neringa Vaičiulienė

dizainerė                                   Lina Kukauskaitė

fotografas                                 Vytautas Tamoliūnas

parodos internetinė versija       Alvydas Limba

Nuotraukos   iš kolekcionieriaus Jono Čepo asmeninio archyvo

2008 m. liepos 17 d. kilnojamoji paroda „Lituanica. Valios ir meilės skrydis“ pristatyta Kauno rotušėje, jos rengėjoms
N. Vaičiulienei ir L. Kukauskaitei įteiktos Kauno miesto mero padėkos

Parodą galima užsisakyti tel. (8-37) 32 44 17 arba el. paštu renginiai@kvb.lt

                                                      Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir leidybos grupė