1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

SALIAMONAS BANAITIS


Saliamonas Banaitis

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1866.07.15 Šakių aps., Sintautų vls., Vaitiekupių k.

„Birutės“ draugijos narys (nuo 1886), „Varpo“, „Ūkininko“ redakcijų administratorius (1890), pirmosios lietuviškos spaustuvės įkūrėjas (Kaunas, 1905), pirmosios lietuviškos gimnazijos ir pradžios mokyklų Kaune (1915) steigėjas, „Kauno žinių“ leidėjas (1915–1917), vienas Prekybos ir pramonės banko (1918) steigėjų, Šakių apskrities viršininkas (1919), laikraščio „Žemdirbių balsas“ redaktorius (1919–1923), Lietuvos žemdirbių sąjungos (1920–1922) kūrėjas, vienas Lietuvos garlaivių akcinės bendrovės (1920) įkūrėjų, Kauno užmiesčio autobusų stoties organizatorių ir jos viršininkas.

Mirė 1933.05.04 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse."[email protected]