1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

JONAS VILEIŠIS


Jonas Vileišis

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1872 01 03 Panevėžio aps., Skrebotiškių vls., Medinių k

Lietuviškos spaudos bendradarbis (nuo 1894), leidėjas, redaktorius ir vienas jos platinimo organizatorių; daugelio draugijų, sąjungų, klubų steigėjas ir narys (nuo1895); vienas Lietuvos demokratų partijos programos projekto (1902) autorių,vienas Lietuvių seimo Vilniuje (1905) organizatorių, Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) dalyvis, vienas Nepriklausomybės akto projekto autorių, vidaus reikalų ministras ir ministro pirmininko pavaduotojas (1918-1919), finansų ministras (1919), pirmasis Lietuvos valstybės įgaliotas atstovas JAV (1919-1921), pirmasis Kauno miesto burmistras (1921-1931), Valstybės Tarybos narys (nuo 1933).

Mirė 1942 06 01 Kaune, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.[email protected]