1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

JURGIS ŠAULYS


JURGIS ŠAULYS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1879 05 05 Tauragės aps., Švėkšnos vls., Balsėnų k.

Lietuvių demokratų partijos narys (1902-1904) ir vienas jos kūrėjų, filosofijos daktaras (1912), Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto narys, Pavergtųjų tautų konferencijos Lozanoje (1916) ir Rusijos bei Amerikos lietuvių konferencijos Stokholme (1917) dalyvis, Lietuvos Tarybos generalinis sekretorius, pirmasis vicepirmininkas, pirmasis Lietuvos valstybės nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras, atstovavęs savo šalį Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Vatikane, Lenkijoje (1918-1946).

Jurgis Šaulys mirė 1948 10 18 Lugane (Šveicarija) ir ilsisi Castagnola kapinėse.[email protected]