1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

DONATAS MALINAUSKAS


DONATAS MALINAUSKAS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1869 03 07 Latgalos Krėslaukyje (Latvija).

Vienas slaptos „12 apaštalų" draugijos lietuvių kalbai ginti Vilniuje steigėjų (1985), Lietuvių seimo Vilniuje (1905) organizatorių, Lietuvių sąjungos lietuvių kalbos teisėms ginti bažnyčiose (1906) organizatorių ir jos pirmininkas (iki 1915), Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1907), vienas „Rūtos" (1909) ir „Ryto" (1913) draugijų steigėjų, vienas Lietuvių ūkininkų bendrovės (1914) organizatorių, jos pirmininkas; Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti sekretorius, centro komiteto narys; Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje (1922-1923), Estijoje (nuo 1931).

1941 06 14 ištremtas į Sibirą (Altajaus kraštas, netoli Bijsko). Mirė 1942 11 30 tremtyje. Perlaidotas 1993 06 14 Trakų raj., Onuškio bažnyčios šventoriuje.[email protected]