1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

ANTANAS SMETONA


ANTANAS SMETONA

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1874 08 10 Ukmergės aps., Taujėnų vls., Užulėnio k.

Lietuvių seimo Vilniuje (1905) prezidiumo narys, Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1907), vienas Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti steigėjų, jos centro komiteto vicepirmininkas, pirmininkas; vienas Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) organizatorių, Lietuvos Tarybos (vėliau - Valstybės Tarybos) pirmininkas (1917-1919), Lietuvos Respublikos prezidentas (1919-1920, 1926-1940), Lietuvos demokratų partijos narys (1902-1907), Tautos pažangos partijos vadovas (1920-1924), vienas Lietuvių tautininkų sąjungos organizatorių, jos pirmininkas (1925-1926), Lietuvos universiteto dėstytojas, docentas (1926), VDU filosofijos garbės daktaras (1932), periodinių leidinių leidėjas ir redaktorius, įvairių bendrovių ir draugijų steigėjas.

Žuvo 1944 01 09 gaisre Klivlende, palaidotas lietuviškose Kalvarijų kapinėse, vėliau perkeltas į Knolvudo mauzoliejų (JAV).[email protected]