1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

ALFONSAS PETRULIS


ALFONSAS PETRULIS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1873 08 04 Biržų aps., Vabalninko vls., Kateliškių k.

Kunigas (nuo 1899), lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių leidinių bendradarbis, Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys, Tautos pažangos partijos narys, Valstybės Tarybos Prezidiumo sekretorius (1919), Lietuvių konferencijos Berne (1917) ir Lozanoje (1918) dalyvis.

Mirė 1928 06 28 Musninkuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.[email protected]