Artėjant rašytojos, menininkės Jurgos Ivanauskaitės (1961 11 14 – 2007 02 17) gimtadieniui kviečiame pasinerti į jos literatūrinio tęstinumo fenomeną tyrinėjant ne tik jos pačios parašytas knygas, bet ir jos vardo premijos autorių kūrybą. Šiandien pristatome pastarųjų 5-erių metų Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatų kūrybą.

Jurgos Ivanauskaitės premija - tai apdovanojimas, kurį 2008 m. įsteigė Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras ir leidykla „Tyto alba“. Premija teikiama kasmet, ne vyresniam nei 45 metų lietuvių autoriui (Jurga Ivanauskaitė mirė būdama 45-erių), per paskutiniuosius dvejus metus išleidusiam knygą, kurios turinys atitinka formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“. Antrą kartą tam pačiam autoriui premija neskiriama. Laureatui įteikiamas diplomas, suvenyrinis drambliukas nuo J. Ivanauskaitės šeimos bei piniginė premija (mecenatė – leidykla „Tyto alba“).

Pasak Rimanto Kmitos, vieno iš J. Ivanauskaitės premijos laureatų (2017 m.), o 2021 m. ir šios premijos komisijos pirmininko, ši premija turi kuo labiau atspindėti J. Ivanauskaitės gyvenimo ir kūrybos nuostatas: „Tai nėra cecho premija. Bandžiau susidaryti idealaus laureato fotorobotą. Pirmiausia jis turėtų nepriklausyti literatūriniam burbului, jo literatūrinis kelias nelengvas, jis nėra glostomas ir jam rūpi ne tik literatūra, bet ir tai, kas vyksta aplink. Šie dalykai buvo svarbūs pačiai Jurgai, apie tai verta galvoti ir skiriant jos vardo premiją1“.

Jurga Ivanauskaitė „Ruduo“

Šviesa išteka
kaip pienas iš butelio,
jos atgal nesugrąžins
net Deividas Koperfildas.

Neverta savęs apgaudinėti
atšaukiant vasaros laiką,
dienos nepailgėja
nė per nago juodymą.

Vakarai užritina pūdiniais svarsčiais,
naktys susisuka Mebijaus juostomis,
vos užlinksta savo užribiuose,
tučtuojau vėl prasideda iš naujo.

Su rudeniu nepakovosi –
tai ne vėjo malūnas,
rugsėjis iškasa duobę,
spalis parūpina virves,
lapkritis nuleidžia karstą.

1. 2023 m. Akvilina Cicėnaitė „Anglų kalbos žodynas“ (Alma littera, 2022)

Jurgos Ivanauskaitės premijos komisija įvertino A. Cicėnaitės autentišką kalbėjimo būdą, panardinantį į autorės patirtis, apimančias ne tik intymų tapatybės formavimąsi kultūrų sankirtose, bet ir šiuolaikiniam pasauliui aktualias ekologijos, transkultūrinės tapatybės temas.

„Metų knygos rinkimai 2022“ laimėtoja (kategorija „Knygos suaugusiems“) Akvilina Cicėnaitė surinko tarpkultūrinės, emocionalios kalbos žodyną keliaudama Australijos bei savo vidinių išgyvenimų dykromis. Kas galėjo pagalvoti, kad žodyną bus taip įdomu skaityti. Mes dažnai mokomės kalbos nesuprasdami, kad labai daug dalykų pasiklysta vertime. Meilė, gimtosios tapatybės ilgesys, „kito krašto sakinių melancholija“. Kaip žodžiuose galime atrasti ar prarasti kitą žmogų? Per pandemiją gimė daugiau tekstų nei vaikų (manyta, kad izoliacija padidins gimstamumą, tačiau taip nenutiko).

A. Cicėnaitę ir J. Ivanauskaitę jungia asmeninės laisvės tema. Knygoje svarstoma apie stereotipus, kalbas apie motinystę, moteriškumą, klajūnišką dvasią, kultūrų susidūrimus ir neramaus šiuolaikinio pasaulio virsmus. Visi turime savo žodynus, kartais kuriame naujažodžius, kurių aplinkiniai nesupranta, bet kartais randame tokius žodynus, kurie padeda megzti dialogus tarp kultūrų ir žmonių.

Knygą galite užsisakyti čia

2. 2022 m. Tomas Vaiseta „Ch.“ (Baltos lankos, 2021)

Jurgos Ivanauskaitės premija skirta rašytojui, istorikui, Vilniaus universiteto (VU) dėstytojui Tomui Vaisetai už romaną „Ch.“ (tarti Cha). Komisijos nuomone, T. Vaisetos romanas – drąsus ir ambicingas kūrinys, kurio nepastebėti neįmanoma. Tai talentingai parašyta knyga, patenkanti į Lietuvoje retą idėjų literatūros lauką.

Skaitytojus provokuojantis romanas, tarsi atviro kodo programa, kurią prasmėmis gali užpildyti pats skaitytojas. Paradoksalus, kartais nerimą keliantis ir absurdiškas rašymo stilius skatina kolektyviai apmąstyti tokias temas kaip mirtingumo kultūra ir jos reikšmė, pareigos samprata, meno esmė, pagrindiniai Vakarų kultūros principai, „paprasto žmogaus“ sąvoka ir nesibaigianti dieviškųjų ir piktųjų jėgų kova.

T. Vaisetos ir J. Ivanauskaitės kūrybą jungia mirties tematika bei literatūrinė kova už laisvę. Vilniaus knygų mugėje pasakytoje kalboje (2022) T. Vaiseta apie J. Ivanauskaitės palikimą ir fenomeną kalbėjo: „Paauglystėje ji man pirmiausia reiškė ne rašytoją, o kovotoją – drąsią kovotoją už laisvę. Nebepamenu, koks aukštas Kinijos pareigūnas tuomet buvo atvykęs, bet pamenu Jurgą Ivanauskaitę stovinčią gatvėje su kitais protestuotojais, pasisakančiais už Tibeto laisvę. Gaila, kad šiek tiek primiršome šį Ivanauskaitės vaidmenį. Anuomet tam reikėjo drąsos2.“

Knygą galite užsisakyti čia

3. 2021 m. Lina Simutytė „Miesto šventė“ (Kauko laiptai, 2020)

Jurgos Ivanauskaitės premija skirta talentingai prozininkei ir kino scenaristei Linai Simutytei už puikų apsakymų rinkinį „Miesto šventė".

Šioje antologijoje L. Simutytė gilinasi į sudėtingus psichologinius peizažus ir tarpasmeninę dinamiką, drąsiai nagrinėja pirmųjų susitikimų ir gyvenimo prasmės temas.

Jurgos Ivanauskaitės premijos esminiai kriterijai – laisvė, atvirumas ir drąsa, tačiau ši premija skiriama ir padrąsinimui. „Matau šią premiją kaip paskatinimą jaunam autoriui. Jurga pradėjo rašyti mokykloje, ir to pasitikėjimo, drąsos bei paskatinimo jai labai reikėjo. Tai pirmoji L. Simutytės knyga, tad labai, tikiuos, kad dabar ji jausis drąsiau ir rašys toliau“ (Jurgos sesuo R. Racėnaitė). Atsiimdama premiją, Lina dalijosi savo baimėmis: „Baimę užsiauginti spėjau kur kas anksčiau, nei į rankas paėmiau Jurgos knygą tuo pačiu pavadinimu, paauglystėje dėmesį pirmiausia patraukusią akimis nusėtu viršeliu. Kita vertus, būtent baimė, ta neaprėpiama, dažnai apskritai sunkiai įžodinama būtybė, mane kasdien sekiojo ir provokavo, kviesdama išdrįsti3.”

Knygą galite užsisakyti čia

4. 2020 m. Jurga Tumasonytė „Undinės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019)

J. Ivanauskaitės premija skirta Jurgai Tamusonytei už apsakymų knygą „Undinės“, kurioje susipina magiškojo realizmo elementai, saviti personažai ir išskirtinė pasaulio vizija.

Antroji Jurgos Tumasonytės knyga „Undinės“, patekusi į platesnę literatūrinę teritoriją, perteikia lietuviško romano tradicijų esmę. Autorė neria į sudėtingų emocijų, moralinių konfliktų ir bendravimo iššūkių gelmes. Jos moderniai prozai būdinga reliatyvumas, dvilypumas, magiški elementai, netradiciniai ir netikėti pasakojimo posūkiai, tradicinės lietuvių lyrikos stilistikos ir šiuolaikinių elementų derinimas.

Novelėse atsiskleidžia, anot literatūros kritikės daktarės Jūratės Čerškutės, preciziškas atskirų frazių kūrimas ir aštrus egzistencinis jautrumas konstruojant pavienius sakinius. Marius Burokas giria autorę už gebėjimą jautriai fiksuoti kasdienius gyvenimo stebuklus, įtraukti skaitytojus į sudėtingus ir tarpusavyje susijusius pasakojimus. Taigi Jurgos Ivanauskaitės, žavėjusios skaitytojus savo magiškuoju realizmu, premija jai įteikta pelnytai. Atsiimdama premiją Jurga T. apie Jurgą I. kalbėjo nedrąsiai: „Būtų paprasčiau kalbėti, atsiimant nelabai mėgstamo rašytojo premiją. O apie Jurgą Ivanauskaitę man kalbėti drovu. 2004-aisiais būdama šešiolikmetė persipiešdavau knygos „Placebas“ viršelio skeletus. Jurga Ivanauskaitė man atrodė įdomi ir raunanti stogą. Tumasonytė svajojo, kad pasakys Jurgai Ivanauskaitei ką nors pritrenkiančio, bet nebespėjo.“

Knygą galite užsisakyti čia

5. 2019 m. Mindaugas Nastaravičius „Bendratis“ (Tyto alba, 2018)

Ši knyga yra išskirtinė. Mindaugas Nastaravičius visiškai kitaip rašo apie sūnaus ir tėvo santykį. Galbūt stebins, kad tokia maža knygelė gauna premiją, bet jos kokybinio svorio nepamatuos jokie matai“, – Vilniaus knygų mugėje kalbėjo Jurgos Ivanauskaitės premijos teikėjai4.

Eilėraščių rinkinys „Bendratis“ – tai vieno eilėraščio istorija.

„pagalvojau, kad viską
jau parašiau, nors nė žodžio
nežinojau apie tave, ir tada supratau, kad laikas
šitam atminties kambary išgriauti nešančią sieną
išversti tą menką konstrukciją, laikančią žmogų ar tvartą
lūkesčius jūsų ir mano, palengva slopstančius
kiek besiraityčiau“

<...>

Skamba beveik kaip Jurgos Ivanauskaitės eilėraštis:
„Viskas jau išbandyta
Daugiau nebeturiu
Ką patirti
Šešių pasaulių valdove
Laiko Viešpatie
Leisk man išnykti

Jaunosios kartos poetas Mindaugas Nastaravičius ieškojo jungčių su Jurga Ivanauskaite:

„Pastarosiomis dienomis galvojau apie sankabą, kuri leistų sujungti Jurgos Ivanauskaitės talentą ir mano gana nedidelį rašymą – tai yra trečioji poezijos knyga. Lygintis su Jurga Ivanauskaite būtų kvaila ir nesąžininga. Aš tik atšešėlis šalia šitos asmenybės. Bet sankabą padėjo atrasti Vanda Juknaitė, asmenybė, su kuria ir Jurga Ivanauskaitė bendravo. Šia knyga vyliausi kalbąs apie mūsų kartą, kurios tėvai išgyveno santvarkos griūtį. Vaikai lyg ir buvome mylimi, bet tėvų galvos buvo užkimštos mintimis, ką reikės daryti kolūkiams sugriuvus. “

Knygą galite užsisakyti čia

O kas taps 2024 m. Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatu, toliau skleis jos fenomeną, skatins jaunosios kartos drąsą ir saugos trapią laisvę?

 

1 Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/jurgos-ivanauskaites-premija-skirta-linai-simutytei-galbut-isties-esu-ten-kur-siuo-metu-tureciau-buti-86504199
2 Tomas Vaiseta: „Ginkis, Ukraina. Jei neapsiginsi tu, gintis turėsime mes“ Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/tomas-vaiseta-ginkis-ukraina-jei-neapsiginsi-tu-gintis-turesime-mes-286-1647426?utm_medium=copied
3 Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/jurgos-ivanauskaites-premija-skirta-linai-simutytei-galbut-isties-esu-ten-kur-siuo-metu-tureciau-buti-86504199
https://zmones.15min.lt/naujiena/jurgos-ivanauskaites-premija-iteikta-mindaugui-nastaraviciui-uz-eilerasciu-knyga-bendratis-pL5Al7rZVYZ


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.