Pirmajame posėdžio pranešime buvo pristatyta 2021 m. Kauno regione įgyvendintos veiklos, apžvelgti tų veiklų rezultatai.

Po pranešimo sekusiose diskusijose buvo aptartos Kauno regiono viešųjų bibliotekų veiklos kryptys ir bendradarbiavimo galimybės 2022 m. Buvo aptartos finansavimo galimybės naujiems kvalifikacijos kėlimo projektams, diskutuota apie 2021 m. vykusius mokymus bei buvo teikti aktualių mokymų temų pasiūlymai 2022 m.
 

Posėdžio pabaigoje buvo surengti Kauno regiono bibliotekų tarybos pirmininko rinkimai, kurių metu pirmininke buvo perrinkta Alina Jaskūnienė.

Birželio 10 d., ketvirtadienį, 15 val. projekto „Operacija ŠEIMA“ komanda kviečia šeimas į kūrybines dirbtuves ir susitikimą su dailininke Marija Smirnovaite, kuris vyks Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Radastų g. 2, 322 konferencijų salėje.
Susitikimo ir kūrybinių dirbtuvių metu kartu su dailininke M. Smirnovaite piešime, karpysime, klijuosime, būsime rimtai susikaupę bei pašėlusiai kūrybingi – taip išsiaiškinsime šį bei tą apie lietuviškų pasakų herojus, kurių, kaip ir didelių būtybių ar mažų veikėjų, pasitaiko įvairiausių. Tačiau neretai darosi sunku atskirti, kurie jų – sutinkami tik lietuvių pasakose, o kurie išgalvoti kitų šalių, sukurti šiuolaikinių medijų pagalba, tačiau būdami dažnai matomi ir minimi kartais tapatinami su lietuviškų pasakų herojais.
Jeigu bent akies krašteliu domitės vaikų literatūra, jums šios menininkės vardas yra pažįstamas ir tikrai esate vartę dailininkės darbų. Žinomiausi jų – iliustruotos knygos. 2012-aisiais knygą „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“ (teksto autorius K. Navakas) IBBY Lietuvos skyriaus sudaryta ekspertų komisija išrinko geriausia knyga mažiausiems skaitytojams. Metų knygos rinkimuose Metų knygos vaikams kategorijoje išrinktos: 2013-aisiais „Karžygiuko istorija“ (teksto autorė I. Vizbaraitė) bei tokį pat apdovanojimą 2020-aisiais pelniusi eilėraščių rinktinė „Ką manė kamanė“ (eilių autorius V. Bakas). O kad jaunoji menininkė, daugybės lietuviškų knygų vaikams iliustruotoja jau spėjo nuveikti išties nemažai reikšmingų darbų liudija ir kasmet gausėjantis iliustruotų knygų sąrašas, tarp kurių Lietuvių liaudies pasakų rinktinė „Aukso kirvukas“ (2013-aisiais apdovanota Domincelės Tarabildienės premija), K. Navako „Žvėreliai mokosi dūkti“, „Žvėreliai mokosi svajoti“, „Žvėreliai mokosi draugauti“, N. Vaitkutės „Neišduosiu tavęs“, K. Kubilinsko „Debesėlių tiltas“, J. Erlicko „Bijau varlės“, naujausios iliustruotos knygos – A. Kiselienės skaitinių ir kūrybinių užduotėlių knyga „Katė Molė“, V. Palčinskaitės „Ką padarė šokių salė“, G. Norkūnės „Purpurinis samanius“, V. Mačiulio „Paskaityk eiles man, mama“ bei daugelis kitų dar nepaminėtų darbų.
Renginio dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Apie norą dalyvauti susitikime su dailininke galite pranešti el. paštu vaikai@kvb.lt, telefonu (8 37) 324 225 arba užsukę į Vaikų literatūros skyrių (K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2).
Projektą  iš dalies finansuoja:

ltkt logo

Projektą remia:

init logo

Projekto partneris:

maironio muziejus logo

Buvo svarstyta naujausi teisės aktai, reglamentuojantys bibliotekų veiklą. KM atstovė pristatė 2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės patvirtintą 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kurio tikslas – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinant pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Pranešėja akcentavo ketvirtąjį Plano tikslą, kuris yra skirtas stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. KM atstovė informavo, jog vasarą buvo patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė metodines rekomendacijas šio aprašo naudojimui, buvo vykdyti mokymai apskričių bibliotekoms.
KAVB edukacinės veiklos organizatorė pristatė skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ pasiektus  2020 m. rezultatus. Pasak pranešėjos, iš viso buvo perskaityta daugiau kaip 93 tūkst. knygų, sulaukta daugiau kaip 20 tūkst. skaitytojų. Šiais metais pavyko atnaujinti akcijos „Vasara su knyga“ svetainę, kuri tapo patogesnė žmonėms su regėjimo negalia.
KAVB specialistė aptarė projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas. Projekto metu buvo siekiama sukurti tam tikras priemones, kurios leistų autizmo spektro sutrikimo turintiems žmonėms lengviau patekti į bibliotekas. Pranešėja akcentavo pagrindines projekto metu sukurtas priemones: bendrą ir individualias bibliotekų socialines istorijas, socialinius plakatus, edukacinį-informacinį filmuką, įsigytus sensorinio gesintuvo rinkinius.
Posėdžio metu buvo pristatyta naujo nuo 2021 m. KAVB pradėsiančio veikti Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro regioninė veikla. Būsimo centro vadovė informavo apie pasikeitusią organizacinę struktūrą. Nuo naujų metų Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centrą sudarys: Kaunistikos, Senųjų ir retų spaudinių, Skaitmeninimo, aktualinimo ir išsaugojimo ir Nacionalinės bibliografijos grupė, o taip pat prie šio padalinio nuo 2022 m. planuojama įkurti Dokumentų konservavimo ir restauravimo grupę. Pranešėja akcentavo pagrindinius šio centro uždavinius: skatinti bibliotekų bendradarbiavimą krašto kultūros ir paveldo aktualinimo veiklose, didinti kraštotyros informacijos prieinamumą regione, teikti metodines konsultacijas kraštotyros dokumentavimo ir kultūros paveldo dokumentų atrankos, autorių teisių, katalogavimo, metaduomenų kūrimo vedimas regiono bibliotekų specialistams.
Posėdžio pabaigoje buvo aptarta COVID-19 valdymo situacija Kauno regiono bibliotekose. Daugumoje bibliotekų situacija yra ganėtinai gera, jos gali teikti nemažą spektrą paslaugų.
Šiuo metu įstaiga skaitmeninių dokumentų rinkinių nėra sudariusi.
>

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information