Projektas įgyvendintas: 2009–2011 m.

Projekto rengėja: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

 
Trumpas projekto pristatymas: Organizuoti bibliotekų darbuotojų mokymai, padedantys ugdyti specialiąsias profesines ir bendrąsias kompetencijas. Įgyta planingo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patirtis, sustiprėjusi partnerystė tarp apskričių viešųjų bibliotekų užtikrina sistemingą bendradarbiavimą bei tolygų bibliotekų teikiamų paslaugų kokybės kėlimą, įgytų žinių perdavimą kitų bibliotekų specialistams.

Projektą finansavo: Europos socialinio fondo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information