Teminis gegužės mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Grožinė literatūra

1
 
Brashares, Ann. Antroji seserijos vasara : [romanas]. - Vilnius, [2005]. – 302 p.
 

2  
Corder, Zizou. Liūtų berniukas: gaudynės: [apysaka]. - Vilnius, 2006. - 266p. 

3
 
Frey, Jana. Atgal kelio nėra : apysaka. - Vilnius , 2006. – 126 p.  4
 
Green, Sylvia. Geraširdis aviganis : [apysaka]. - Vilnius, 2005. – 143p. 
5
 
Helmer, Marilyn. Ūka : [apysaka].  - Vilnius, 2005. - [32] p. 
6  
Knister. Ragana Lilė ir Kalėdų burtai : [apysaka]. - Vilnius, [2005]. - 92p. 

7  
Kolferis, Eoinas. Artemidas Faulas : [romanas] . - Kaunas, [2002]. – 206 p. 
8 
Niostlinger, Kristinė. Gretutė Zakmajer : vienos šeimos istorija. - Vilnius, 2000. - 191 p. 
9
 
Niostlinger, Kristinė. Gretutė, mano mažutė : [apysaka]. - Vilnius, 2003. - 239p.  10
 
Niostlinger, Kristinė. Gretutei rūpi Hansiukas : [apysaka]. - Vilnius, [2002]. - 165p. 
11

 
Ostrowicka, Beata. Pasaulis aukštyn kojom : apysaka. - Vilnius 2007. - 206p.  12
 
Pullman, Philip. Šiaurės pašvaistė : [vyresniesiems paaugliams]. - Vilnius,  2003. - 458p.
 

13
 
Read, Nicholas. Vienas iš milijono : [apysaka]. - Vilnius, 2003. – 132 p.  - (Po viena saule)  14
 
Reeve, Philip. Grobuonies auksas : romanas. - Vilnius, [2006]. - 317p.  - (Pasaulinis bestseleris) 

15  
Šrioder, Patricija. Ketvertukas skyla : [apysaka]. - Vilnius , [2005]. - 143p. : iliustr. - (Tik mergaitės!)  16
 
Taylor, Graham P. Metėlė : [apysaka]. - Vilnius, 2006. - 373p. 

17  
Terakowska, Dorota. Raganų duktė : [apysaka] . - Vilnius, 2006. – 271 p.  18
 
Thomas, Frances. Radau tavo dienoraštį : apysaka. - Vilnius, 2006. – 94 p. 
19   Ullrich, Hortense. Painiava Raganų bokšte : slaptas Flipės dienoraštis. - Vilnius, [2005]. – 154 p.  20 Ullrich, Hortense. Painiava Siaubo parke : slaptas Flipės dienoraštis. - Vilnius, 2003. - 126p. 
21 White, Elwyn Brooks.  Stiuartas Litlis : [apysaka] . - Vilnius, 2000. - 138 p.. - (Po viena saule)  22 White, Elwyn Brooks. Šarlotės voratinklis : [apysaka]. - Vilnius, 2000. - 192 p..  - (Po viena saule) 
Teminis balandžio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Filosofija
1

 
Ortega y Gasset, José. Mūsų laikų tema ir kitos esė. - Vilnius, [1999]. - 549, [1] p. -
(Atviros Lietuvos knyga)
 

 
 
Religija

2 
Bagužas, Brunas. Lietuvos piliečio kelias. - Vilnius, [2006]. – 426 p. : iliustr  3
 
Balčiūnas, Leonas. Lietuvos dvasios galiūnai : eilėraščiai ir publicistiniai, biografiniai
komentarai : knyga skiriama Dievo garbei ir Tėvynei, žengiant į trečiąjį tūkstantmetį. -
Kaunas, 2000. - 431, [1] p. 
Politika
4
 
Heath, Chip. Sukurta užkibti : kodėl vienos idėjos gyvuoja, o kitos miršta. - Vilnius, 2008. -
263 p. 
5
 
Service, Robert. Leninas. Kn.1. - Kaunas, 2012. - 378 p. 
Teisė
6
 
Vaišvila, Alfonsas. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. - Vilnius, 2000. – 647 p. 
 
 
Gamtos mokslai
7
 
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. - Kaunas, 2006. - 101, [1] p. :
iliustr. 
8
 
Grigas, Algirdas. Lietuvos augalų vaisiai ir sėklos . - Vilnius, 1986. - 606 p. : iliustr. 
Sportas

9
 
Sartori, Ralf. Tango. - Vilnius, 2003. – 244 p. 
 

 
Kalbotyra. Literatūros mokslas

10 
Lietuvių kalbos žinynas. - Kaunas, 2000. – 542 p. 
 
 
Grožinė literatūra
11
 
Bajerčius, Konstantinas – Garibaldis. Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais. - Vilnius, 2003.
– 527 p. : iliustr. 

 20
 Wassmo, Herbjørg. Laimės sūnus : [romanas]. - Vilnius, 1997. – 413 p.. - (XX amžiaus
aukso fondas)
13
 
Gerritsen, Tess. Chirurgas : [detektyvinis romanas]. - Kaunas, 2012. – 366 p.  14  Grogan, John. Marlis ir aš : meilė ir gyvenimas su blogiausiu pasaulyje šunimi. - Vilnius,
2008. – 363 p. 
  Laiškai iš Šiaurės : monografija apie Joną Borutą. - Kaunas, 2003. - 233 p. : iliustr. 16 Lapotaire, Jane. Visų duktė, niekieno vaikas : romanas. - Vilnius, 2007. - 382 p.
17 Michaelis, Antonia. Tigro mėnulis : [romanas]. - Vilnius, 2008. – 342 p. 18 Undset, Sigrid. Ulavas, Auduno sūnus, iš Hestvikeno : romanas. - Vilnius, 1998. - 584 p.. -
(Dvidešimto amžiaus aukso fondas)
19 Wassmo, Herbjørg. Karnos kraitis : romanas. - Vilnius, 1999. - 488 p. - (XX amžiaus
aukso fondas)
Istorija
21
 
Clinton, Hillary Rodham. Gyvoji istorija. - [Vilnius], [2004]. - 562 p. : [16] iliustr. lap.   22 Velaikių Čepėnai : [giminės istorija. - Vilnius, 2012. - 675 p. : iliustr., faks., geneal.
schem., portr. 
Teminis kovo mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Bendrasis skyrius
1

 
Iš lietuvių kultūros istorijos T. 6 : Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos. - Vilnius, 1971. - 247 p..- iliustr.
 
2
 
Eglė Tamulevičienė  Mokslo istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje  [T.] 3: . - Vilnius, 1978. - 107 p.- (Iš mokslų istorijos Lietuvoje
Religija
4
 
Aliulis, Vaclovas Palūšės bažnyčia ir parapija . - Trakai-Vilnius, 1996. - 99 p.  5  Drilinga, Antanas Monsinjoras . - Marijampolė , 1994. - 154 p., [16] iliustr. 
6 Jonas Paulius Atmintis ir tapatybė . - Vilnius , 2005. - 204 p. 7 Kavaliauskas, Česlovas Tarp fizikos ir teologijos . - Vilnius , 1998. - 310 p.
10 Stanislovas Apie meilę ir tarnystę . - Vilnius , 2003. - 431 p. 9 Petraitienė-Račkauskaitė, Irena Nijolė Kardinolas . - Kaunas , 2000. - 172 p. : iliustr.
Politika
11
 
Bendinskas, Aleksandras Be pagražinimų . - Vilnius , 2006. - 399 p.  12
 
Genzelis, Bronislovas Užverstas puslapis . - Vilnius , [2009]. - 143 p. 
Gamtos mokslai
13
 
Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas . - Vilnius , 2012. - 604 p. : iliustr. 
 
 
Menas
14  Adomonis, Tadas Lietuvos dailės ir architektūros istorija D.2 : (1770-1860) . - Vilnius,1997. - 303 p. : iliustr.  15
 
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1875 09 22-1911 04 10 : [reprodukcijų rinkinys . - Kaunas , 1997. - [8] p., [32] reprod. apl. : iliustr. 
16 Krikščionybė Lietuvos mene : Lietuvos tūkstantmečio programos paroda : Kristaus gimimo jubiliejui ir Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) bei karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai .-  Vilnius, 1999. - 63 p. : iliustr. 17 Lietuvos architektūros istorija T. 1 : Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. - Vilnius, 1987. - 384 p. : iliustr.
18 Lietuvos architektūros istorija T. 2 : Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. -Vilnius, 1994. - 592 p. : iliustr. 19 Tumėnienė, Nijolė Vincas Grybas : gyvenimo ir kūrybos drama . - Vilnius , 2004. - 191 p. : iliustr.
20 Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose . - Vilnius , [2000]. - 143 p. : iliustr. . - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)    
Grožinė literatūra

21 
Grigas, Romualdas Savasties ieškojimas, arba Laiškai Amerikos lietuviams . - Vilnius , 2004. - 220 p. . - (Esė).  22
 
Grigas, Romualdas Tautos likimas : (sociologinė apybraiža) . - Vilnius , 1995. - 450 p.
 
23 Kavaliauskas, Česlovas Pažadėtoji žemė : poezija. - Vilnius , 2000. - 296 p. : iliustr. 24 Panavas, Petras Įkvėpimo auka : vieno gyvenimo fragmentai . - Vilnius, 2010. - 500 p. : iliustr.
Istorija

 32
Streikus, Arūnas Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990) . - Vilnius, 2002. - 374 p. 26  Ģērmanis, Uldis Latvių tautos nutikimai . - Kaunas , 1998. - 333 p. : iliustr. 
31 Raštikis, Stasys [Atsiminimai] T. 4 : Lietuvos likimo keliais : iš mano užrašų. - Fotogr. leid.. - Vilnius , 1996. - 791 p. 28 Lietuvos archeologija [T.] 1. - Vilnius , 1979 .- 194 p.
29 Lietuvos archeologija T. 3 : V-VIII a. žemaičių kultūra . - Vilnius ,1984. - 157 p. : iliustr.    
Geografija
33
 
Kudaba, Česlovas Žemės giedra . - Vilnius , 2004. - 462 p.  34  Profesorius Česlovas Kudaba : [atsiminimai] . - Vilnius , 1996. - 320 p. : iliustr. 
Teminis vasario mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Bendrasis skyrius

1 
Antikos žodynas . - Vilnius, 1998. - 551 p. : iliustr.. - (Švietimas Lietuvos ateičiai)  2
 
Europos mentaliteto istorija . - Vilnius, 1998. - 589 p. : iliustr.. - (Švietimas Lietuvos ateičiai) 
Filosofija
3
 
Ozolas, Romualdas. Išsivadavimas . - Vilnius, 1998. - 611 p.   4 Piatigorskis, Aleksandras. Mąstymas ir stebėjimas . - Vilnius, 2017. - 175 p. 
Psichologija
5  Albisetis, Valerijus Santuokinės meilės terapija . - Vilnius, 2008. - 150 p.  6  Kasiulis, Juozas. Vadovavimo psichologija : vadovėlis . - Kaunas , 2003. - 327 p. 
7 Merfis, Džozefas. Jūsų pasąmonės galia. - Vilnius, [2003]. - 301 p.    
Religija
8  Veličkienė, Aleksandra Teresė. Antikos mitologijos žinynas. - Kaunas, 1996. - 326 p. : iliustr. 
 
 
Visuomenės mokslai
 9 Berne, Eric. Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės . - Vilnius, 2008. - 204 p.  10  Petersas, Džonas Daremas. Kalbėjimas vėjams . - Vilnius, 2004. - 355 p. - (Atviros Lietuvos knyga) 
 Gamtos mokslai
11  Virbickas, Juozas. Lietuvos žuvys. - Vilnius, 1986. - 149 p. : iliustr.


 

 
Medicina
12  Garbuzovas, Genadijus. Arbatinis grybas ir kiti gydomieji užpilai. - Kaunas , 2009. - 124 p.     
Muzika
13  Capone, Phil. 501 gitaros akordas . - Vilnius, [2006]. - 256 p. : iliustr.     
Grožinė literatūra
14 Įstabiausios mintys : citatų rinkinys . - [Vilnius], [2006]. – 671 p. 15 Ivanauskaitė, Jurga. Placebas : romanas - Vilnius, 2003. - 386 p.
16 Lotyniški posakiai ir sentencijos / parinko ir vertė Juozas Vosylius. - Vilnius, 2003. - 343 p. 17 Petkevičius, Vytautas. Kodėlčius : miniatiūrų apysaka.  - Vilnius, 1981. - 103 p. : iliustr.
18 Sagan, Fransuaza. Po mėnesio, po metų ; Ar mėgstate Bramsą? ; Kapituliacijos signalas : romanai. - Vilnius, 1996. - 266 p.    
Istorija
19 Laisvės kovų archyvas. T.19.   – Kaunas, 1996. - 331 p. : iliustr., portr.    
Teminis sausio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas
Psichologija
1  Gadameris, Hansas-Georgas Istorija. Menas. Kalba . - Vilnius , [1999]. -  292 p. . - (Atviros Lietuvos knyga) 2  Küstenmacheris, Werneris Tiki Simplify your life . - [Vilnius] , [2006]. - 365 p. 
4
 
Zohar, Danah Dvasinis kapitalas . - Vilnius , 2006. - 220 p.    
Pedagogika
7  Jarvis, Peter Mokymosi paradoksai . - Kaunas , 2001. - 183 p.   8 Nitsch, Cornelia Berniukai tiesiog kitokie . - Vilnius , [2003]. - 187 p. 
9  Petty, Geoffas Įrodymais pagrįstas mokymas . - Vilnius , 2008. - 494 p.   10 Refleksyvusis mokymas : veiksminga ir duomenimis paremta profesinė praktika . - Vilnius , [2006]. - 463  p. . - (Švietimo kaitos fondo biblioteka) 
Visuomenės mokslai
 11 Denhardtas, Robertas B.Viešųjų organizacijų teorijos . - Vilnius , 2001. - 303 p. . - (Atviros Lietuvos knyga)     
Gamtos mokslai
 12 Einšteinas, Albertas Einšteino mintys . - Kaunas , 2002. - 327 p.  13  Straternas, Polas Mendelejevo sapnas . - Kaunas , [2008]. - 287 p. 
Grožinė literatūra
 14 Eco, Umberto Atviras kūrinys : forma ir neapibrėžtumas šiuolaikinėje poetikoje. - Vilnius , 2004. - 298 p.   15 Granauskas, Romualdas Jaučio aukojimas : [apysaka] . - Vilnius , 1999. - 62 p. 
16  Granauskas, Romualdas Gyvulėlių dainavimas . - Vilnius , 1998. - 171 p.  / 82   17 Greimas, Algirdas Julius Apie netobulumą . - Vilnius , 2004. - 109 p. 
18  Ivanauskaitė, Jurga Viršvalandžiai . - Vilnius , 2007. - 161 p.  19  Kolins, Suzana Bado žaidynės . - Vilnius , 2012. - 347 p. 
 20 Marcinkevičius, Justinas Pažadėtoji žemė : užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 1988-2008 . - Vilnius , 2008. - 518 p.   21 Misima, Jukijas Kaukės išpažintis . - Vilnius , 2004. - 229 p. 
 22 Sakalauskas, Tomas Duetai  . - Vilnius , 1998. - 309, [2] p.   23 Sei Šionagon Priegalvio knyga . - [Kaunas] , 2007]. - 303 p. . - ([Auksinio obuolio serija]) 
 24 Smitas, Šinas J.K. Rowling : Hario Poterio sakmių kūrėja  . - Kaunas , 2003. - 229 p.   25 Tacitas, Publijus Kornelijus Analai = Annales . - Vilnius , 2005. - 441 p.
 26 Užkalnis, Andrius Anglija: apie tuos žmones ir jų šalį . - Vilnius , [2009]. - 246 p.    
 Istorija
 27
Hodder, Ian Praeities skaitymas . - Vilnius , [2000]. - 255 p. . - (Atviros Lietuvos knyga)/ 90 

 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.