Straipsnio indeksas

9 stendas

DEMONOLOGIJA. KNYGŲ CENZŪRA

Demonologija – teologijos šaka, aiškinanti demonų kilmę, jų vaidmenį žmonių gyvenime. Viduramžiais buvo tikima, kad žmones supa demonai, kurie kėsinasi į jų sielas. Bendravimu su demonais buvo kaltinami eretikai. Demonologija plačiai rėmėsi inkvizicija. Su demonologija susijusi ir „raganų“ medžioklė. Demonologai rašė traktatus apie demonus, jų galią, apsisaugojimo nuo jų būdus, leido demonus išvarančių maldų rinkinius ir lapelius, pranešančius apie išaiškintus ir pasmerktus žymiausius „apsėstuosius“.

Eksponuojami du XVI a. demonologiniai traktatai. G. Menghio „Demonų rimbe“ (Nr. 1) surinktos maldos (egzorcizmai), naudotos velniui išvaryti iš kūno. J. Wiero veikale „Apie demonų apgaulę...“ (Nr. 2) aprašomas velnio atsiradimas ir veikla, burtininkavimai, raganavimai, apžavai, minima Livonija ir kaimyniniai kraštai su ten gyvenančiais burtininkais – vilkolakiais. Knygos pabaigoje pateikiamas visos šėtono imperijos aprašymas.

Augant knygų spausdinimui bei prekybai, atsirado ir jų cenzūra. Valstybinė ir bažnytinė cenzūra buvo būdinga visoms Europos valstybėms. Pagrindinis cenzorius buvo bažnytinė valdžia. Katalikų bažnyčia, sukrėsta reformacijos ir išgąsdinta vis didėjančių pasaulietinės valdžios pastangų sukaupti savo rankose kuo daugiau galios, nutarė imtis griežtesnių priemonių. Buvo sudarinėjami draudžiamų knygų katalogai, indeksai. Tai be galo sunkino spaustuvininkų ir pirklių darbą, knygų leidimas pasidarė rizikingas ir net pavojingas amatas.

„Index librorum prohibitorum“ (Nr. 3-4) tai Vatikano sudarytas katalikams skaityti draudžiamų knygų sąrašas, leidžiamas nuo 1559 m. iki mūsų dienų. Jis būdavo nuolatos papildomas ir išleistas apie 40 kartų. 1758 m. išleistame egzemplioriuje (Nr. 4) įtraukti kaip pavojingi bažnyčiai kūriniai: Dž. Bokačo novelių rinkinys „Dekameronas“, Voltero „Filosofiniai laiškai“, M. Koperniko astronominis veikalas „Apie dangaus sferų sukimąsi“ (Nr. 5), G. Galilėjaus „Dialogas apie dvi svarbiausias pasaulio sistemas“, kuriame ginama M. Koperniko teorija. Į pavojingų knygų sąrašą pateko ir Lietuvos autorių Mikalojaus Radvilos bei Andriaus Volano veikalai. Greta draudžiamų knygų sąrašų – keli nesunaikintų „eretiškų“ knygų pavyzdžiai (Nr. 5-9). Draudimai skaityti šiuos veikalus įrašyti antraštiniuose lapuose, prie pavadinimų.

  1. Menghi, Girolamo. Flagellum daemo[num] ... Bononiae, 1589. 2 t.
  2. Wier, Johann. De praestigiis daemonum, et incantantionibus ac veneficiis libri sex. Basileae, 1577.
  3. Index librorum prohibitorum ... Romae, 1704.
  4. Index librorum prohibitorum. Romae, 1758.
  5. Kopernik, Mikołay. De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. Basileae, 1566.
  6. Frisius, Ernestus Eremundus. Origo et historia Belgicorum tumultuum ... Amstelodami, 1641.
  7. Brucker, Jakob. Institutiones historiae philosophicae ... Lipsiae, 1747.
  8. Brucker, Jacob. Miscellanea historiae philosophicae literariae criticae. Augustae Vindelicorum, 1748.
  9. Sarpi, Paolo. Historiae Concilii Tridentini libri octo. Gorinchemi, 1658.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.