Straipsnio indeksas

5 stendas

LDK VALSTYBĖS, BAŽNYČIOS BEI KULTŪROS VEIKĖJŲ BIBLIOTEKŲ KNYGOS

XVI a. LDK nepaprastai sparčiai ėmė plisti knygos. Naują epochą Lietuvos bibliotekininkystės ir bibliofilijos istorijoje pradėjo didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto biblioteka, stebinanti knygų turinio įvairumu ir platumu (gausiausiai joje atstovaujama teisė).

Nusižiūrėjusi į valdovus, knygas pradėjo kaupti ir Lietuvos diduomenė. XVI a. pabaigoje ir ypač XVII a. pirmojoje pusėje knygų kolekcionavimas tapo tiesiog aristokratų mada. Pavyzdžiui, Lietuvos kancleris, Vilniaus vaivada L. Sapiega savojoje Bibliotheca Sapiehana turėjo per 3000 tomų. Taip pat dideles bibliotekas turėjo Chodkevičiai, Radvilos, Pacai, Žemaičių didikai Šiukštos bei Šemetos.

Knygas rinko ir tokie Bažnyčios dignitoriai, kaip Vilniaus vyskupai V. Protasevičius ir E. Valavičius, kardinolas J. Radvila, Žemaičių vyskupai M. Giedraitis, M. Pacas ir kiti. Dauguma jų savo knygų rinkinius užrašydavo Vilniaus akademijai, Kražių kolegijai arba kuriam nors globojamam vienuolynui ar bažnyčiai. Didžiai vertindami knygas, jų savininkai pažymėdavo, kam jos priklauso, kartais net nurodydavo, iš kur knyga gauta ar pirkta, ir už kokią kainą.

Eksponuojami didikams Chodkevičiams ir vyskupui E. Valavičiui priklausę leidiniai.

Chodkevičių knygų (Nr. 1-3) viršeliai aptraukti pergamentu, veidrodžiai įrėminti tiesiomis linijomis, kampus puošia pavieniai aklieji įspaudai. Viršutinio veidrodžio centre įspaustas herbas Grifas skyde, virš jo inicialai A CH. Apatinio veidrodžio centre įspausta dvilypė lelija ovaliame rėmelyje. Kietviršių įspaudai paauksuoti. Blokų kraštai nudažyti raudonai. Priešlapiams panaudotas popierius su vandenženkliu, kuriame pavaizduotas herbas Habdank.

Eustachijaus Valavičiaus bibliotekos knyga taip pat pergamentiniais viršeliais, viršutiniame veidrodyje paauksuotas jos savininko, būsimojo Vilniaus vyskupo, superekslibrisas – Bogorijos herbas ir inicialai E W. Knyga įrišta Vilniuje ne vėliau kaip 1616 m., kada E. Valavičius tapo Vilniaus vyskupu. Nuo tų metų savo knygoms puošti jis vartojo superekslibrisą, kuriame virš herbo jau yra vyskupo mitra ir pastoralas.

1-3. Lippomano, Luigi. De vitis sanctorum ... T. 1, 3, 6. Venetiis, 1581.
4. Gellius, Aulus. [Noctes Atticae. Francofurti, 1603].

Herbas Habdank

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.