Straipsnio indeksas

24 stendas

AMŽIŲ SANDŪROS LIETUVIŲ LITERATŪRA

XIX ir XX a. sandūra – vienas iš sudėtingiausių ir įdomiausių lietuvių literatūros raidos laikotarpių. Patyrusi spaudos draudimo sunkumus, lietuvių literatūra ne tik išsaugojo kūrybinio proceso gyvybingumą, bet ir išplėtė savo poveikio sferą, ėmė vaidinti aktyvų vaidmenį kovoje už gyvybinius tautos interesus. XIX a. pabaigoje pagausėjo rašytojų, suintensyvėjo jų kūryba, išryškėjo romantinė ir realistinė literatūros kryptys, radosi naujų poezijos ir prozos žanrų, formavosi dramaturgija ir literatūros kritika, išsiplėtė ryšiai su kitų tautų literatūromis.

Eksponuojama antologija „Tėvyniškos giesmės“ (Nr. 1), ankstyvieji Maironio, V. Kudirkos, A. Vienažindžio, P. Vaičaičio, A. Jakšto, Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos, Vaižganto, Žemaitės, Keturakio, V. Pietario kūrinių leidimai (N. 2-15).

 1. Tevyniszkos giesmes. Vilniuje, 1892.
 2. Maironis. Terp skausmu į garbę. Tilžėje, 1895.
 3. Kudirka, Vincas. Laisvos valandos. Tilžėje, 1899.
 4. Vienažindys, Antanas. Lietuvos tėvynės dainos. [Tilžė, 1898].
 5. Vaičaitis, Pranas. Eilės ... Plymouth, 1903.
 6. Jakštas, Adomas. Dainų skrynelė. Tilžėje, 1894.
 7. Lazdynų Pelėda. Klajunas. [Bitėnai], 1902.
 8. Lazdynų Pelėda. Judošius. Tilžėje, 1902.
 9. Šatrijos Ragana. Viktutė. Shenandoah, 1903.
 10. Vaižgantas. Vaizdeliai. Tilžėje, 1902.
 11. Žemaitė. Paveikslai. Tilžėje, 1901.
 12. Žemaitė. Atminimai. Tilžėje, 1902.
 13. Žemaitė. Prie dvaro. Tilsit, 1903.
 14. Keturakis. Amerika pirtyje. Tilžėje, 1895.
 15. Pietaris, Vincas. Algimantas, arba Lietuviai XIII szimtmetyje. Shenandoah, 1904.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.