Straipsnio indeksas

23 stendas

PIRMIEJI LIETUVIŠKI VADOVĖLIAI

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje šalia elementorių išleisti pirmieji įvairių mokslo šakų vadovėliai lietuvių kalba. Jie buvo leidžiami Mažojoje Lietuvoje bei JAV ir slapta platinami Lietuvoje.

Eksponuojamos A. Baranausko, J. Jablonskio, M. Miežinio, P. Januševičiaus gramatikos (Nr. 1-3, 5), M. Miežinio lietuvių-latvių-lenkų-rusų kalbų žodynas (Nr. 4), pirmoji ištisinė lietuvių literatūros istorija – J. Šliūpo „Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ (Nr. 6), A. Miluko „Lietuviška chrestomatija“ (Nr. 7) bei „Rankvedis senoviškos istorijos“ (Nr. 8), pirmoji ištisinė Lietuvos istorija lietuvių kalba – Maironio „Apsakymai apie Lietuvos praeigą“ (Nr. 9), net trys P. Vileišio knygos – istorijos, geografijos ir geometrijos vadovėliai (Nr. 10-12) bei S. Skačkausko „Aritmetika“ (Nr. 13).

 1. Baranauskas, Antanas. Kalbamokslis lietuviszkos kalbos. Tilžėje, 1896.
 2. Jablonskis, Jonas. Lietuviškos kalbos gramatika. Tilžėje, 1901.
 3. Miežinis, Mykolas. Lietuviszka gramatika. Tilžėje, 1886.
 4. Miežinis, Mykolas. Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas. Tilžėje, 1894.
 5. Januševičius, Povilas. Naujas lietuviškas kalbomokslis. Tilžėje, 1903.
 6. Šliūpas, Jonas. Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Tilžėje, 1890.
 7. Milukas, Antanas. Lietuviška chrestomatija. Shenandoah, 1901.
 8. Milukas, Antanas. Rankvedis senoviszkos istorijos. Kn. 2. Graikija. Shenandoah, 1899.
 9. Maironis. Apsakymai apie Lietuvos praeigą. 1886. Tilžė, 1903.
 10. Vileišis, Petras. Trumpa visuotina istorija. D. 1. Senovės istorija. Tilžėje, 1903.
 11. Vileišis, Petras. Trumpa geografija, arba Žemės aprašymas. Chicago, 1898.
 12. Vileišis, Petras. Trumpa gėomėtrija. Tilžėje, 1900.
 13. Skačkauskas S. Aritmetika. Chicago, 1897.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.