Straipsnio indeksas

16 stendas

SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO KNYGOS

1863 m. sukilimo malšintojo Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo įsakymu 1864 m. Lietuvoje buvo uždrausta spauda lotyniškomis raidėmis, o mokyklose - ir lietuvių kalba. Leista naudoti tik maldaknyges ir elementorius rusiškomis raidėmis (kirilica). Šiam raštui prigijo „graždankos“ pavadinimas. 1865 m. uždrausta platinti anksčiau cenzūros aprobuotas šešias lietuviškas knygas (tarp jų ir M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystę“). Taip pat uždrausta iš užsienio įvežti lietuviškus leidinius lotyniškomis ir gotiškomis raidėmis. Spaudos draudimas truko iki 1904 m.

Eksponuojamos (pakaitomis) lotyniškomis raidėmis ir „graždanka“ parašytos lietuviškos knygos. Vienoje iš jų (Nr. 7) įrašas ranka „graždanka“: Ulijonos Jurgilaitės.

 1. Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu. Vilniuje, 1857
 2. Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ иръ китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомасъ Бажницiосе Швентосе паръ иштисусъ метусъ ... Вильнюй, 1865.
 3. Senas auksa altorius ... Wilniuje, 1859.
 4. Сенасъ аукса алторюсъ ... Вилнюе, 1866.
 5. Senas auksa altorius ... Wilniuje, 1864.
 6. Сенасъ аукса алторюсъ ... Вильнюй, 1866.
 7. Сенасъ аукса алторюсъ ... Вилнюе, 1866.
 8. Kantyczkas arba kninga giesmių. Vilniuj, 1860.
 9. Кантычкасъ арба книнга гесмю. Вилънюй, 1865.
 10. Kantyczkas arba kninga giesmiu. Wilniuj, 1862.
 11. Кантычкасъ арба книнга гесмю. Вильнюй, 1865.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.