Straipsnio indeksas

15 stendas

S. DAUKANTO IR M. VALANČIAUS VEIKALAI

Simonas Daukantas (1793-1864) atliko didelį darbą, apie kurį svajojo daugelis jo amžininkų – 1822 m. parašė pirmąją istoriją lietuvių kalba „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“. „Darbų“ pagrindu sukurta „Istorija žemaitiška“. Eksponuojamas trumpesnis jos variantas „Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ (Nr. 5). Nuo minėtųjų veikalų savo pobūdžiu skiriasi „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (Nr. 4). Tai senovės lietuvių kultūros istorija. Bet ir šis veikalas nėra atitrūkęs nuo ankstesniųjų. „Būdo“ užuomazgų randame „Darbuose“, o „Istorijoje“ yra beveik visi, tik siauriau išdėstyti šio veikalo skyriai. S. Daukantas pasireiškė ir kaip vertėjas, išleido vadovėlių ir šviečiamųjų knygų. (Nr. 1-3).

Su S. Daukantu bendravo, jo idėjas palaikė prozininkas, istorikas, religinis rašytojas, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875). Jo „Žemaičių vyskupystė“ (Nr. 6-7) – istoriografinis veikalas, iki šiol nepraradęs vertės, kaip lietuvių kultūros, ypač švietimo, istorijos šaltinis. Eksponuojamas egzempliorius su autoriaus įdomiai sukomponuotu dedikaciniu įrašu lenkų kardinolui, Poznanės ir Gniezno arkivyskupui, popiežiaus atstovui Lisabonoje ir Grenadoje Mečislovui Leduchovskiui.

Svarbiausi literatūriniai M. Valančiaus tekstai yra didaktinė proza, skirta baudžiavos atsikračiusiam valstiečiui, kurioje adresatas skatinamas būti doru, blaiviu, rūpintis darnia, sveika šeima, nesiriboti žemės darbu, ieškoti įvairesnių pragyvenimo šaltinių, imtis amatų. Šios prozos yra keturios knygos, iš jų dvi (apysaka „Palangos Juzė“ ir pirmoji lietuviška iliustruota knyga vaikams „Vaikų knygelė“) eksponuojamos (Nr. 8-9). Būdamas dvasininku, M. Valančius stengėsi parūpinti ir religinės literatūros: pats rašė, taip pat redagavo, perspausdino anksčiau išleistus tekstus (Nr. 10).

1. Daukantas, Simonas. Abeciela lijtuwiu - kalnienu ir žiamajtiu kalbos ... Petropilie, 1842.
2. Lhomond, Charles Franēois. Epitome historiae sacrae. [Petropoli, 1838].
3. Nepos, Cornelius. Givatas didiuju karvaidų senoves. Petropolis, 1846.
4. Daukantas, Simonas. Budą senowęs lietuwiu kalnienu ir žamajtiu ... Petropilie, 1845.
6.Daukantas, Simonas. Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje. [S. l.], 1893.
6-7. Valančius, Motiejus Kazimieras. Žemajtiu wiskupistę. Wilniuj, 1848. 2 d.
8. Valančius, Motiejus Kazimieras. Palangos Juze. Wilnuje, 1863.
9. Valančius, Motiejus Kazimieras. Vajku kningiele. [ S. l., s. a.].
10. Valančius, Motiejus Kazimieras. Mokslas Rimo kataliku. Wilniuje, 1879.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.