Straipsnio indeksas

14 stendas

LIETUVIŠKOS XVIII-XIX A. KNYGOS

XVIII a. auga lietuviškų knygų kiekis, tačiau jų kalba tolydžio tolsta nuo liaudies šnekamosios kalbos, darosi makaroniška, degraduoja (Nr. 9). Vyrauja religiniai raštai (Nr. 1-7, 9). Greta jų paskutinis (penktasis) pirmosios lietuviškos pasaulietinio turinio knygos – K. Sirvydo „Trijų kalbų žodyno“ – leidimas (Nr. 2), pirmoji lietuviška Kaune išspausdinta knyga (Nr. 8), K. Aleknavičiaus ir M. Akelaičio elementoriai (Nr. 10-11), M. Jankaus Lietuvos istorija (Nr. 12).

 1. Naujas testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus, pirmą kartą ant svieto lietuviszkoj kalboj … perguldijtas ... Karalaučiuj, 1701.
 2. Sirvydas, Konstantinas. Dictionarium trium linguarum. Vilnae, 1713.
 3. Klimavičius, Konstantinas. Pawinastes krikščioniszkas, arba Katechizmas ... Wilniuy, 1767.
 4. Bonaventūra. Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa. Suprasląw, 1787.
 5. Naujas istatimas … , lietuvišku liežuviu išgulditas per Juozapa Arnulpa kunigaykšti Gied-rayti. Wilniuje, 1816.
 6. Lechavičius, Jonas. Pravadnikas ing tieviški dangaus amžina, arba Skutecznas spasabas rata-woima mirsztanciu zmoniu ... Wilnius, 1817.
 7. Thomas a Kempis. Apey sekimą Chrystusa pona ... ysz lotyniszkos ant žemaytyszkos kalbas … yszgulditas par kuniga Antona Sawicki ... Wylniuje, 1828.
 8. Regulas del skarbawu žmoniu ... Kauna, 1848.
 9. Olševskis, Mykolas. Broma atwerta ing wiecznastį par atminima paskutiniun dayktu. Wilniuj, 1851.
 10. Aleknavičius, Kajetonas. Elementarius, arba Lengwus mokslas skaytit Raszto szwento ... Wilniui, 1858.
 11. Akelaitis, Mikalojus. Lamentorius, arba Prad˛ia mokslo, sudeta ma˛iems waj-keliems. Wilniuja, 1860.
 12. Jankus, Martynas. Lietuwninku bei Lietuwos nusidawimai. Bitėnai, 1897.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.