Straipsnio indeksas

11 stendas

RAŠTAI APIE LIETUVOS ISTORIJĄ, KALBĄ, KULTŪRĄ

Lietuvos istorijai, kultūrai pažinti labai svarbi yra svetimkalbė literatūra, sukurta Lietuvoje arba už jos ribų ir vienaip ar kitaip liečianti Lietuvos istoriją, kultūrą, tikybą, kalbą, mokslą ir pan. Didžioji jos dalis parašyta XVI–XVIII a. lotynų, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Šią literatūrą skirstyti žanriniu ar tematiniu aspektu gana keblu, nes joje, kaip ir visoje senojoje raštijoje, grožinės literatūros elementai glaudžiai susiję su istoriniais, publicistiniais, religiniais ar filosofiniais motyvais.

Lietuvos kariuomenėje tarnavęs italų kilmės karo inžinierius A. Gvanjinis savo „Europinės Sarmatijos kronikoje“ (Nr. 1-2) ne tik pateikia naujų žinių iš Žygimanto Augusto valdymo laikų, rašo apie lietuvių žemdirbystę, papročius, religiją, bet ir pirmą kartą išspausdina išgalvotus Lietuvos kunigaikščių portretus.

Imaginaciniai (išgalvoti) Lietuvos kunigaikščių portretai iš A.Gvanjinio „Kronikos“ (1611 m.)

Kitas kronikininkas, XIV a. pirmosios pusės Vokiečių ordino kapelionas Petras Dusburgietis savo „Prūsijos kronikos“ trečioje dalyje šlovina agresiją prieš prūsus ir lietuvius, kalba apie prūsų buitį ir kultūrą, aprašo ordino karų su LDK pradžią. Faktų apie prūsų istoriją, etnografiją, kalbą taip pat pateikia svarbiausi XVII a. istoriko K. Hartknocho, pirmojo Dusburgiečio „Kronikos“ leidėjo, veikalai (Nr. 3-4).

Epitafinės kūrybos pavyzdžių iš įvairių Lietuvos bažnyčių randame lenkų kunigo, rašytojo, istoriko S. Starovolskio veikale „Sarmatų“ paminklai (Nr. 5).

Tikru Lietuvos istoriografijos paminklu ir lietuvių tautos kultūriniu palikimu tapo epopėjinė lenkiškai rašiusio XIX a. pirmosios pusės istoriko romantiko T. Narbuto „Lietuvių tautos istorija“. Eksponuojamas penktasis šio veikalo tomas su rankraštiniu S. Valiūno eilėraščio „Dūmojimas seno žemaičio ant kalno Birutos tekstu“ (Nr. 6).

Valiūnas. Biruta. Įrištas rankraštis T. Narbuto knygoje „Lietuvių tautos istorija“

1-2. Guagnini, Alessandro. Kronika Sarmacyey europskiey ... W Krakowie, 1611.
3-4. Peter von Dusburg. Chronicon Prussiae ... Item Dissertationes XIX. Antiquitates Prus-sicas complexa. / Auctore et collectore Christophoro Hartknoch. Francofurti et Lipsiae, 1679.
5. Starowolski, Szymon. Monumenta Sarmatarum ... Crakoviae, 1655.
6. Narbutas, Teodoras. Dzieje staroźytne narodu litewskiego. T. 5. Wilno, 1839.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.