Projekto trukmė: 2022 07 01 – 2022 12 30

Projekto vadovė: Rimantė Tamoliūnienė, el.p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 43 11

Projekto partneriai ir rėmėjai: Kauno Antano Martinaičio dailės gimnazija, Šakių Žiburio gimnazija.

Trumpas projekto pristatymas: Projektas papildys KAVB svetainėje veikiantį bibliotekos e.žinyną „Kauno menininkai“ suskaitmenintu grafikės G. Didelytės kūrybos palikimu. Talentingos dailininkės grafika, jos meistriškumas pripažintas kaip savitas ir išskirtinis reiškinys meno pasaulyje, tad toks kūrybinio palikimo plačiajai visuomenei pristatymas – tai KAVB indėlis į Lietuvos kultūrinės atminties plėtrą ir sklaidą. Projektą papildys paskaitos, ekslibrisų paroda ir edukacijos moksleiviams.

Projektą dalinai finansuoja:

Projekto trukmė: 2022 birželio 1 d. – 2023 rugpjūčio 31 d.

Projekto koordinatorės KAVBLukas Volskis, el. p. l.volskis@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 50

Trumpas projekto pristatymas: „Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veikloje. Norime pasidžiaugti, kad 2022 m. Kauno apskrities viešajai bibliotekai buvo suteikta „Erasmus“ akreditacija, patvirtinanti, kad biblioteka yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, esančią organizacijos strateginės plėtros dalimi. Akreditacijos metu KAVB andragogai ir edukatoriai tobulins neformaliojo suaugusiųjų švietimo kompetencijas IKT (informacijos ir komunikacijos technologijos), MIR (medijų ir informacinis raštingumas) ir skaitmeninio raštingumo žinias, kurias panaudos kurdami naujas ir tobulindami jau esamas IKT, MIR ir skaitmeninio raštingumo mokymų programas.

Projektą dalinai finansuoja:

2022 m. birželio 2 d. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu buvo svarstyti klausimai: „TBA paslaugos teikimo schema Kauno regiono bibliotekų tinkle“, „Kauno regiono viešųjų bibliotekų dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent“  bei pristatyta ir aptarta virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėja.

Posėdžio metu nariai buvo informuoti, jog festivalio „Būtent“ organizatoriai patvirtino paraišką edukaciniam užsiėmimui „Edukacinis laukas“.

Posėdžio metu pristatytas virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėjos aprašymas. Nutarta pradėti šios veiklos įgyvendinimo darbus Kauno regione, dėl kitų regionų bus kreipiamasi į Apskričių viešųjų bibliotekų asociaciją, dėl finansavimo - pateikta užklausa Kultūros ministerijai.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį KAVB pažeidžiančius asmenis, kuriuos su KAVB sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:

  1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
  2. Administracinį nusižengimą.
  3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
  4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
  5.  Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo KAVB tvarkos aprašas (.pdf, 253 KB)

Pranešimo apie pažeidimus forma (.doc, 15 KB)

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą KAVB, ją gali pateikti specialiu elektroninio pašto adresu: pranesk@kvb.lt, kuris laikomas vidiniu kanalu, su prierašu „Dėl pažeidimo“.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu, o ne užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.

 

Visuomenės ir mokslininkų abipusio bendradarbiavimo principu paremta mokslinė veikla šiandien sutartinai apibrėžiama kaip piliečių mokslas. Šis fenomenas Lietuvoje dar tik pradedamas pažinti, žengiami pirmieji piliečių ir mokslininkų bendradarbiavimo žingsniai. Visuomenės nariai savanoriškai įsitraukia į įvairių gamtos, socialinių ir kt. reiškinių stebėjimą, vykdo duomenų rinkimo kampanijas, pildo mokslininkų parengtus formalizuotus klausimynus, o pastarieji šios pagalbos dėka geba efektyviau vykdyti tyrimus ir plėtoti mokslinį diskursą.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.