K. Donelaičio g. 8,

Kaunas, LT-3000

Ekskursijos registruojamos

tel.: 32 42 77, 32 43 76

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje nuo 1993 m. veikia ekspozicija, iliustruojanti pusės tūkstantmečio spausdinto žodžio raidą nuo pirmųjų spausdintų knygų (inkunabulų) iki XIX a. pabaigos - XX a. pradžios leidinių. Atspindimi daugiausia Vakarų Lietuvos kultūros faktai ar su šiuo regionu ryškiau susijusios asmenybės, nors, be abejo, esama ir visos šalies bei Europos kultūros istorijos pavyzdžių. Formos ir turinio požiūriu tai labai Įvairi medžiaga, kurios trumpa apžvalga čia ir pateikiama.

1 stendas

INKUNABULAI - PIRMOSIOS SPAUSDINTOS KNYGOS

Pirmasis spaustuvininkas, apie 1456 m. išspausdinęs knygą renkamomis metalinėmis raidėmis, buvo Mainco miesto pilietis Johanas Gutenbergas (apie 1399 - 1468). Didžiojo išradėjo knyga, specialiojoje literatūroje vadinama 42 eilučių Biblija, ir šiandien tebežavi kaip spaudos meno šedevras.

Visos XV a. spausdintos knygos vadinamos inkunabulais (lot. incunabula - vystyklai). Nuo šiuolaikinių knygų inkunabulai skiriasi visų pirma tuo, jog, kaip ir rankraštinės knygos, neturi antraštinių lapų, leidimo duomenys nurodomi knygos pabaigoje, vadinamajame kolofone. Tekste neišskiriamos pastraipos. Nauja eilute pradedami tik skyriai, o kad būtų patogiau skaityti, meistrai rubrikatoriai paženklindavo pastraipų bei skyrių pradžias raudonais dažais - rubrikomis. Ilgą laiką ranka buvo piešiami spausdintos knygos ornamentai. Prityrę menininkai iliustratoriai Įvairiomis spalvomis bei auksu išpuošdavo inicialus, vinjetes, puslapių laukus.

                                            

      
      
 
      
Paauksuotas inicialas iš Hugo de Sancto Caro „Postilės“
      
 

Įvairiaspalviai auksuoti Įžanginiai inicialai puošia Hugo de Sancto Caro „Postilę“ (Nr. 1), raudoni ir mėlyni inicialai bei rubrikos - Anzelmo Kenterberiečio „Raštus“ (Nr. 2). Trečiojo inkunabulo - Marcialio „Epigramų“ - visi inicialai ir rubrikos raudonos spalvos, originalus gotikinis Įrišimas (mediniai viršeliai aptraukti ruda oda), kietviršiai papuošti pavieniais aklaisiais Įspaudais, su dviejų metalinių segtuvų liekanomis.

      
  1. Hugo de Sancto Caro. Postilla super quattuor Evangelia. Basileae, 1482.
  2.   
  3. Anselm of Canterbury. Opera ... Nurenberge, 1491.
  4.   
  5. Martialis, Marcus Valerius. Epigrammata. Incluta in Venetiarum, 1482.

                        

               
Data Renginys Vieta
2006-04-24
16:00 val.
Fotografijų parodos „Skaitanti Lietuva“ atidarymas Radastų g. 2,
II a. fojė
2006-04-24
17:00 val.
„Lietuviškosios tapatybės raiška naujojoje lietuvių literatūroje“
Paskaitą skaito dr. D. Kuizinienė (VDU)
Radastų g. 2,
Šveicariškų leidinių skaitykla (IV a., 403 kamb.)
2006-04-25
Peržiūros vyks:
„Kinas non stop“
Literatūros kūrinių ekranizacijų peržiūra:
Radastų g. 2,
Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.)
8:00 9:50 val. „Velnio nuotaka“
pagal K. Borutos „Baltaragio malūną“
Meno leidinių skaitykla
10:00 11:51 val. „Valandos“,
pagal V. Vulf „Ponia Delovej“
Meno leidinių skaitykla
12:00 13:47 val. „24 moters gyvenimo valandos“,
pagal S. Cveigo novelę
Meno leidinių skaitykla
14:00 16:36 val. „Troja“,
pagal Homero „Iliadą“
Meno leidinių skaitykla
17:00 19:40 val. „Paskutinis Kristaus gundymas“,
pagal Bibliją
Meno leidinių skaitykla

 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Elektroninės informacijos skaitykloje (EIS) esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai internete, kompaktiniuose diskuose (CD), registruotose bei terminuotos prieigos duomenų bazėse.

1.1. EIS vartotojų registracija
Skaityklos vartotojas pateikia darbuotojui savo skaitytojo pažymėjimą ir užpildytą kontrolinĮ lapelĮ. Jei vartotojas ateina pirmą kartą, jis Įtraukiamas Į EIS vartotojų sąrašą, jam suteikiamas asmeninis prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurie galioja ir apsilankius kitą kartą. Lankytojai, turintys tik kontrolinĮ lapelĮ su žyma apie paimtus leidinius, registruojami ta pačia tvarka. Su vienkartiniais leidimais Elektroninės informacijos skaitykloje lankytojai neregistruojami, tačiau jie gali naudotis visomis EIS teikiamomis paslaugomis, išskyrus prieiga pri body

p

e interneto.

1.2.Vartotojai gali :
1.2.1. Vykdyti paiešką internete ir registruotose bei terminuotos prieigos duomenų bazėse (esant galimybei duomenų bazėmis galima naudotis nuotoliniu režimu). Prisijungimo vardų, slaptažodžių teirautis EIS darbuotojo .
1.2.2. Naudotis Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu, KAVB kompiuteriniu katalogu (OPAC ir www versija).
1.2.3. Nemokamai naudotis EIS fondo kompaktiniais diskais (esant dideliam vartotojų srautui, vieno prisijungimo trukmė ribojama iki 1 val.). Kompaktinių diskų peržiūrai yra skirtos 3 darbo vietos (kompiuteriai Nr. 3, 6, 9). Pageidaujamą kompaktinĮ diską išduoda ir instaliuoja skaityklos darbuotojas.
1.2.4. Naudotis ausinėmis garsinei informacijai išklausyti (kreiptis Į darbuotoją).
1.2.5. Savarankiškai Įsirašyti informaciją Į diskelĮ.
1.2.6. Naudoti MS Office programas atsisiųstiems tekstams peržiūrėti ir apdoroti.
1.2.7. Naudotis mokamomis EIS paslaugomis: Įsirašyti informaciją Į kompaktinĮ diską, spausdinti (nespalvotai ir spalvotai), informaciją nuskaityti bei jos ieškoti padedant darbuotojui. Norint informaciją atsispausdinti ar Įsirašyti, vartotojas ją išsisaugo F diske ir kreipiasi Į skaityklos darbuotoją.
1.2.8. Dirbti kompiuteriu 3 val. per mėnesĮ nemokamai (esant dideliam vartotojų srautui, vieno prisijungimo trukmė ribojama iki 1 val.).
1.2.9. Iš anksto užsiregistruoti informacijos paieškai (skaitykloje arba telefonu).

1.3. Vartotojams su negalia yra skirtos trys darbo vietos. Šiems vartotojams EIS paslaugoms suteikiama 50 % nuolaida (išskyrus KAVB perkamas informacijos laikmenas).

1.4. Užmokamas paslaugas vartotojas moka Į kasą. Atsiskaitoma baigus darbą.

1.5. Laikas skaičiuojamas minučių tikslumu pagal vartotojų darbo laiko apskaitos programą.

1.6. Vartotojams draudžiama:
1.6.1. Naudotis bibliotekos kompiuteriais ne informacijos paieškai.
1.6.2. Naudotis svetimu prisijungimo vardu.
1.6.3. Žaisti žaidimus, naudotis pokalbių svetainėmis ir programomis.
1.6.4. Naršyti pornografiniuose, smurtą propaguojančiuose tinklapiuose.
1.6.5. Naudoti skaityklos kompiuterius tekstams rinkti.
1.6.6. Laužyti, gadinti kompiuterius ir kitą inventorių.
1.6.7. Instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas.
1.6.8. Keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką.
1.6.9. Naudotis mobiliuoju telefonu skaityklos patalpose.
1.6.10. Dirbti dviese ir daugiau prie vieno kompiuterio.
1.6.11. Triukšmauti ir trukdyti dirbti kitiems.
1.6.12. Pažeidę šias taisykles vartotojai netenka teisės naudotis EIS paslaugomis.
 

 

2007 m. balandžio 23-28 d.
BIBLIOTEKA: NAUJA AISTRA TAVO GYVENIME
 
PROGRAMA
 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

Akcijos

 

Vieta

 
 

2007-04-23

 

iki 04-28

 

„Atlaidumo  savaitė“

 

 

 

Iš skaitytojų neimami delspinigiai ir netaikomos  jokios kitos nuobaudos užpavėluotus grąžinti leidinius

 

 

 

Visi abonementai

 

2007-04-23

 

iki 04-28

 

Vienkartinis nemokamas  leidimas

 

 

 

Lankytojams, neturintiems skaitytojo pažymėjimo

 

Radastų g. 2,

 

Registracijos ir  kontrolės tarnyba

 

2007-04-23

 

iki 04-28

 

Nemokamas  garso įrašų fragmentų  kopijavimas į kasetę bei CD-RW

 

Donelaičio g. 8,  Muzikos leidinių skyriaus fonoteka

 

2007-04-23

 

iki 04-28

 

kasdien nuo 9:30  iki 20:00

 

Paroda-abonementas

 

„Pažinkite  menininkus skaitydami ...“

 

 

 

Parodos metu eksponuojamus leidinius galima  pasiskolinti į namus

 

Radastų g. 2,

 

Meno leidinių  skaitykla

 

(IV a., 406 kamb.)

 

 

 

2007-04-23

 

iki 04-28

 

 „Mielas  bičiuli“

 

 

 

Bibliotekininkės laiškas vaikui

 

Lydos g. 2,

 

Vaikų literatūros  skyrius

 

2007-04-23

 

iki 05-31

 

„Skaitytojai  Meno skyriui“

 

 

 

Sukurk logotipą, piešinį, karpinį, vizitinę kortelę.  Visa tai gali daryti čia ir dabar

 

Radastų g. 2,

 

Meno leidinių  skaitykla

 

(IV a., 406 kamb.)

 

 

 

 

 

Pristatymai

 

 

 

2007-04-24

 

14:00 val.

 

El. žinyno „Žymūs  Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“,

 

Kaunistikos  skaitykloje saugomų rankraštinių darbų ir nuotraukų albumo „Laisvės alėja“pristatymas

 

Radastų g. 2,

 

Elektroninės  informacijos skaitykla

 

(III a., 321 kamb.)

 

2007-04-26

 

13:00 val.

 

El. paslaugų pristatymas internete  

 

 

 

Radastų g. 2,

 

Elektroninės  informacijos skaitykla

 

(III a., 321 kamb.)

 

 

 

 

 

Parodos

 

 

 

2007-04-23

 

iki 05-05

 

„Mums taip  nebuvo“

 

Karikatūrų paroda

 

Radastų g. 2,

 

II a. fojė

 

 

 

2007-04-23

 

iki 05-05

 

 

 

 

 

2006 metų skaitomiausios knygos

 

Radastų g. 2,

 

II a. fojė

 

 

 

2007-04-23

 

iki 05-05

 

 

 

 

 

Populiariausios kompaktinės plokštelės

 

Donelaičio g. 8,

 

I a. fojė

 

 

 

2007-04 24-

 

iki 05-05

 

 

 

 „Rašytojai Astridai Lindgren - 100“

 

Radastų g. 2,

 

II a. fojė

 

2007-04-23

 

iki 05-11

 

„Aistros bibliotekai įkvėpta“

 

 

 

Architektės J. Padvarskaitės  bibliotekos vizija

 

Radastų g. 2,

 

IV a. balkonas

 

 

 

Renginiai

 

 

 

2007-04-23

 

04-28

 

kasdien nuo 9:30  iki 19:30 val.

 

„Bibliotekininkas  kine“

 

 

 

Filmų peržiūra

 

Radastų g. 2,

 

Meno leidinių  skaitykla

 

(IV a., 406 kamb.)

 

2007-04-23

 

16:00 val.

 

M. Urbonavičiaus  knygos „Prekiautojai mirtimi:  karo Afganistane pėdsakais“

 

pristatymas

 

 

 

Radastų g. 2,

 

I a. salė

 

 

 

2007-04 24-

 

14:00 val.

 

 

 

 

 

Parodos „Rašytojai Astridai Lindgren - 100“atidarymas:

 

konkursas, viktorina, LŽŠªA teatro spektaklis „Pepė  Ilgakojinė“

 

 

 

 

 

Radastų g. 2,

 

II a. fojė

 

2007-04-25

 

10:00 val.

 

Paskaita darbuotojams

 

„Bibliotekos paslaugų vertinimas“

 

Pranešėja D. Jaskonienė (LNB Bibliotekininkystės  centras)

 

Radastų g. 2,

 

I a. salė

 

2007-04-25

 

13:00 val.

 

„Geriausio  KAVB metų bibliotekininko“

 

konkurso  nugalėtojų paskelbimas

 

Radastų g. 2,

 

I a. salė

 

2007-04-26

 

17:00 val.

 

Vakaronė su rėmėjais        „Pabūkime kartu“

 

Radastų g. 2,

 

kavinė

 

Konkursas,  skelbiamas bibliotekos tinklalapyje  www.kvb.lt

 

2007-04-15

 

iki 04-30

 

„Biblioteka:  nauja aistra tavo gyvenime“

 

 

 

Skaitmeninės fotografijos, grafikos, animacijos  konkursas

 

www.kvb.lt

 

Konkurso nuostatai
 
  š. m. balandžio 23-30 dienomis vyks tradicinė Nacionalinė Lietuvos Bibliotekų Savaitė. šių metų savaitės šūkis –  „BIBLIOTEKA: nauja aistra TAVO gyvenime!“
šia proga Kauno apskrities viešoji biblioteka skelbia konkursą.  Laukiame darbų (nuotraukų, grafikos, animacijos kūrinių), atspindinčių skaitytojo ir bibliotekos santykĮ, bibliotekos ateities viziją, mūsų bibliotekos reikšmę Jums ir pan.
 
Konkurso sąlygos
 
1.  Konkursas vyks 2007 m. balandžio 15-30 dienomis.
2.  Skaitmeninės fotografijos, grafikos, kompiuterinės animacijos darbų dydis – iki 1 MB, formatai: JPG, PNG, GIF, SWF.
3.  Darbus  prašome atsiųsti iki balandžio 30 dienos elektroniniu paštu: bibliotekusavaite@kvb.lt
4.  Būtina nurodyti autoriaus (ar autorių grupės) kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerĮ, elektroninio pašto adresą.
5.  Laimėtojai bus apdovanoti daiktiniais prizais. Visi konkurso dalyviai gaus atminimo dovanėles.
6.  Geriausi darbai bus patalpinti Kauno apskrities viešosios bibliotekos tinklalapyje www.kvb.lt.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.