ADMINISTRACIJA, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė
Telefonas, el. paštas, adresas

Direktorė Edita Urbonavičienė

Darbotvarkė

(8 37) 32 42 52

e.urbonaviciene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 018 kab.

Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Reda Puzerauskienė

(8 37) 32 42 52

r.puzerauskiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 018 kab.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Edvardas Liakas

(8 37) 28 18 45

e.liakas@kvb.lt

Radastų g. 2, 211 kab.

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Eglė Bagužienė

(8 37) 32 44 46

e.baguziene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 017 kab.

Teisininkė Miglė Proškienė

(8 37) 32 44 46

m.proskiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 017 kab.

Personalo specialistė Kristina Briedienė

(8 37) 32 42 61

k.briediene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 003 kab.

Administratorė Ramunė Maleckienė

(8 37) 32 42 52

info@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 003 kab.

FINANSŲ SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Vita Mozūrienė

(8 37) 32 42 71

v.mozuriene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 004 kab.

STRATEGINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ CENTRAS,  I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Aistė Megelinskienė

(8 37) 32 44 45

a.megelinskiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Projektų valdymo grupė:
Kultūros projektų vadovė (projektų vadybai) Vytautė Trijonytė

(8 37) 32 44 45

v.trijonyte@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Kultūros projektų vadovė Monika Inčerytė

(8 37) 32 44 45

m.inceryte@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Komunikacijos vadybos grupė:
Vadovė Vaida Gedzevičiūtė

(8 37) 32 44 37

v.gedzeviciute@kvb.lt

Radastų g. 2, 205 kab.

Viešųjų ryšių specialistė Diana Zaksienė

(8 37) 32 44 37

d.zaksiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 205 kab.

Kultūros projektų vadovė (vidinei komunikacijai) Edita Majauskaitė

(8 37) 32 44 37

e.majauskaite@kvb.lt

Radastų g. 2, 205 kab.

Kultūros projektų vadovė (atstovavimui) Eglė Antanavičienė

(8 37) 32 44 37

e.antanaviciene@kvb.lt

Radastų g. 2, 205 kab.

Žinių vadybos grupė:
Vadovė Rūta Sutkuvienė

(837) 32 44 50

r.sutkuviene@kvb.lt 

K. Donelaičio g. 8, 016 kab.

Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai Asta Valaitytė

(8 37) 32 42 73

a.valaityte@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Vyr. metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė

(8 37) 32 44 45

k.kucinskiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Vyresn. metodininkė Ieva Dryžaitė

(8 37) 32 42 73

i.dryzaite@kvb.lt

Radastų g. 2, 303 kab.

Vyresn. metodininkė Rasa Brazaitienė

(8 37) 32 44 50

r.brazaitiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 016 kab.

Vyresn. metodininkė (gyventojų mokymams) Nemunė Stonkienė

(8 37) 32 44 50

n.stonkiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 016 kab.

Vyresn. metodininkas (specialistų mokymams) Lukas Volskis

(8 37) 32 44 50

l.volskis@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 016 kab.

MEDIJŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovas Darius Sadauskas

(8 37) 32 44 49

d.sadauskas@kvb.lt

Radastų g. 2, 218 kab.

Elektroninių paslaugų plėtros grupė:
Kultūros projektų vadovė (andragogikai) Gina Poškienė

(8 37) 32 44 49

g.poskiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 220 kab.

KULTŪROS VADYBOS SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Edukacinės veiklos koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą Dovilė Gasiliūnė

(8 37) 28 18 59

d.gasiliune@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 010 kab.

Kultūros projektų vadovė (leidybai) Rimantė Tamoliūnienė

(8 37) 32 43 11

r.tamoliuniene@kvb.lt

Radastų g. 2, 220 kab.

Renginių ir klubinės veiklos grupė:   
Vadovė Greta Dirsė

(8 37) 32 44 17

g.dirse@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 214 kab.

Edukacijos ir savanoriškos veiklos grupė:   
Vadovė Dovilė Gasiliūnė

(8 37) 28 18 59 

d.gasiliune@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 201 kab.

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ FORMAVIMO SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Jūratė Antanavičienė

(8 37) 32 43 14

j.antanaviciene@kvb.lt

I. Kanto g. 6, 7 kab.

Bibliotekos fondo plėtros grupė Telefonas, el. paštas, adresas
Vyr. bibliotekininkė Rita Miškinytė

+370 616 10541

r.miskinyte@kvb.lt

I. Kanto g. 6, 8 kab.

Metaduomenų kūrimo grupė
 Vyr. bibliotekininkė Vilija Jasinskienė

(8 37) 32 43 14

v.jasinskiene@kvb.lt

I. Kanto g. 6, 7 kab.

Autoritetinių įrašų rengimo grupė
Vyr. bibliografė Asta Kaminskienė

(8 37) 32 43 14

a.kaminskiene@kvb.lt

I. Kanto g. 6, 3 kab.

Nurašymo ir mainų fondo grupė
 Vyr. bibliotekininkė Birutė Veteikienė

(8 37) 32 43 11

mainai@kvb.lt

Radastų g. 2, 219 kab.

MENO IR MUZIKOS SKYRIUS, I–V 9–20, VI 10–17
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Julija Genienė

(8 37) 28 18 44

j.geniene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 008 kab.

Meno leidinių skaitykla

(8 37) 32 42 43

menas@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 108 kab.

Muzikos leidinių skaitykla

(8 37) 32 43 27

muzika@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 112 kab.

BENDRŲJŲ FONDŲ SAUGOJIMO SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vyriausioji bibliotekininkė, pavaduojanti skyriaus vadovą Lilijana Navickienė

(8 37) 32 42 30

l.navickiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 403 kab.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS, I–V 9–20, VI 10–17
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Enrika Kromerova-Dubinskienė

(8 37) 32 44 23

e.kromerova@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 010 kab.

Leidinių išdavimas, grąžinimas I a. fojė

(8 37) 32 44 43

K. Donelaičio g. 8, I a. fojė

Informacinių paslaugų grupė
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Daina Bandaravičiūtė

(8 37) 32 42 36

d.bandaraviciute@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 105 kab.

Registracija ir informacija

(8 37) 32 42 59

registracija@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, I a. fojė

Bibliografai konsultantai 

(8 37) 32 42 48

K. Donelaičio g. 8, 105 kab.

Vyresnioji bibliografė Daina Navickienė

(8 37) 32 42 48

d.navickiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 105 kab.

Teminės literatūros grupė
Pareigos, Vardas Pavardė  Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Jolanta Butkienė

(8 37) 32 43 57
(8 37) 32 43 09

K. Donelaičio g. 8, 302 kab.

Teminės literatūros skaitykla 

(8 37) 32 43 57

K. Donelaičio g. 8, II-III a. 

Vokiškų ir šveicariškų leidinių biblioteka

(8 37) 32 43 57

K. Donelaičio g. 8, 302 kab.

Grožinės literatūros ir einamųjų metų periodikos grupė
Pareigos, Vardas Pavardė  Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Sandra Larionova

(8 37) 32 44 42
(8 37) 32 43 09

K. Donelaičio g. 8, 302 kab.

Grožinės literatūros skaitykla 

(8 37) 32 44 42

K. Donelaičio g. 8, III a. fojė

Periodikos skaitykla

(8 37) 32 43 57

K. Donelaičio g. 8, III a. fojė

Skaitymo skatinimo grupė
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Laura Lukoševičiūtė

(8 37) 32 43 09

K. Donelaičio g. 8, 302 kab.

DOKUMENTINIO PAVELDO TYRIMŲ IR SKLAIDOS CENTRAS, I–V 9–20, VI 10–17
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vyriausioji bibliografė, pavaduojanti centro vadovą Ramunė Dambrauskienė

(8 37) 32 42 77

r.dambrauskiene@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 206 kab.

Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (II a.)

(8 37) 32 43 76

seni_reti@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 202 kab.

Kaunistikos skaitykla (I a.)

(8 37) 32 42 44

kaunistika@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, 104 kab.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS, I–V 9–20, VI 10–17
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Rasa Lolita Šukevičienė

(8 37) 32 42 25

r.sukeviciene@kvb.lt

Lydos g. 2

Vaikų literatūros skaitykla

(8 37) 32 42 25

vaikai@kvb.lt

Lydos g. 2

EKSPLOATAVIMO SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovas Saulius Ribakovas

s.ribakovas@kvb.lt

Radastų g. 2, 218 kab.

ŪKIO SKYRIUS, I–V 8–16.30
Į viršų
Pareigos, Vardas Pavardė Telefonas, el. paštas, adresas
Vadovė Vida Puišienė

(8-37) 32 43 56

v.puisiene@kvb.lt

Radastų g. 2, 212 kab.

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizacinė struktūra (.pdf, 204 KB)

KAVB organizacinė struktūra nuo 2023 01 01


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.