Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis KAVB veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju KAVB, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.
Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. Detalesnę informaciją kaip galite pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitoms teisėsaugoms institucijoms galite rasti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236 straipsnyje.

Informacija apie asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KAVB (atliekamos funkcijos) (.pdf, 70 KB)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KAVB, yra paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Miglė Proškienė, el. p. m.proskiene@kvb.lt (K. Donelaičio g. 8, Kaunas, 017 kab.).

Informacija apie KAVB atitikties pareigūną (atliekamos funkcijos) (.pdf, 116 KB)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, KAVB atitikties pareigūnu yra paskirta viešųjų pirkimų specialistė Džiuljeta Medžiaušienė, el. p. d.medziausiene@kvb.lt (Radastų g. 2, Kaunas, 212 kab.).

KAVB antikorupcinio elgesio kodeksas (.pdf, 247 KB)

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas KAVB (.pdf, 120 KB)

Dovanų gavimo tvarkos aprašas (.pdf, 454 KB)

Neteisėto atlygio gavimo tvarkos aprašas (.pdf, 293 KB)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (.pdf, 142 KB)

Kiti teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programa (.pdf, 180 KB)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022–2023 metų veiksmų planas (.pdf, 221 KB)
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka
Jungtinių Tautų konvencija prieš korupcija
Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.